Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Rola paszowa, krajobrazowa oraz turystyczna trwałych użytków zielonych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

Bogusław Sawicki

Zakład Agroturystyki, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

Research was conducted at the Kozłowiecki Landscape Park and its protection zone in 2002–2004. The following research scheme was taken into consideration: chemical analysis of soils, crops of meadows, plants composition of sward and tourist opinion about green fields. After the cycle, a still growing degradation of meadows and pastures was found. Moreover, tourists’ positive opinions about the tourists’ value of meadows and pastures were noted. Because of this situation, a decision has to be made on multiple use a constant grass field.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Bogusław Sawicki 
Zakład Agroturystyki, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora