Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Walory użytkowe odmian gazonowych Festuca ovina wysiewanych w siewie czystym i mieszankach na trawnikach ozdobnych

Henryk Kwietniewski

Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 1, 10-718 Olsztyn, Poland


Abstrakt

In this paper we showed the results of 4-years’ experiments on the usefulness of some cultivars and mixtures of grasses for decorative lawns in the Mazurian Lakeland conditions. The following characteristics were estimated in 9º scale: winter hardiness, turf compactness, colour, leaf fineness and general aspect of lawns. Amond the studied cultivars of Festuca ovina the best features for pure sowing were founo for cultivars ‘Witra’, both designed in the Department of Grassland Sciences and Nieznanice 'Klomb'.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Henryk Kwietniewski 
Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 1, 10-718 Olsztyn, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.