Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Analiza plonowania i zmian składu botanicznego runi łąkowej pod wpływem dokarmiania azotem dolistnie i doglebowo

Halina Jankowska-Huflejt

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Zakład Łąk i Pastwisk w Falentach, ul. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland


Abstrakt

The aim of the conducted study was a comparison of the influence of foliar and soil fertilisation with urea on botanical changes of meadow sward. During the years 2001–2004 the study on 3-cut permanent meadow on mineral-boggy soil and on organic soil was conducted. The experiment established in randomized blocks design in four replications comprised 7 fertilisation treatments: 1. „0”, 2. PK, 3. PKN, 4. PKN + urea to soil, 5. PKN + foliar urea, 6. PKN + urea to soil + MgSO4, 7. PKN + urea foliar + MgSO4. Every year the following were applied: P2O5 – 60 kg/ha, K2O – 120 kg/ha, N – 70 kg/ha ammonium nitrate (as stable background for all combinations apart from „0” and PK) and 60 kg/ha urea (3 x 20 kg/ha), MgSO4 - 9 kg/ha (3 x 3 kg/ha). Botanical composition of sward in I cut was evaluated by botanical-weight method. On both objects Alopecurus pratense and Poa pratensis L. dominated. The range of botanical composition changes of sward on mineral soil was small: participation of grasses decreased by 0–8%, instead on organic soil up to 40% on control (0) and by 25% on treatment 2. The space on mineral soil was replaced mainly by Taraxacum officinale F.H.Wigg., and on organic soil largely Ranunculus repens L., Taraxacum officinale F.H.Wigg. and Lychnis flos-cuculi L. The development of valuable grasses was stimulated more by urea applied to leaves than to soil.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Halina Jankowska-Huflejt 
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Zakład Łąk i Pastwisk w Falentach, ul. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.