Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wartości humanistyczne w cywilizacji naukowo-technicznej

Józef Życiński

Arcybiskup Metropolita Lubelski Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

On the threshold of the 20th century, physics and technology were supposed to bring the realization of everlasting human dreams of an ideal society. On the threshold of the 21st century, the tragedy of September 11th, 2001 remains a symbol of civilization threatened with despair which brings a challenge for humanism. The postmodern philosophy of resignation, pessimism and disappointment undermines the great ideas of the Enlightenment, specifically its belief in man, progress and prosperity. Homo postmodernus appears to be a tragic being doomed in a meaningless wandering around the world of spiritual emptiness. The paper indicates the role of spiritual and intellectual values in this new cultural context to overcome the declarations of the death of human person which remain close to the Nietzschean declaration of the death of God. 


Pobierz

Opublikowane
16-12-205Józef Życiński 
Arcybiskup Metropolita Lubelski Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.