Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wybranych środków ochrony roślin na plonowanie, zachwaszczenie i porażenie liści buraka cukrowego

Marian Wesołowski

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, Poland

Dariusz Juszczak

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, Poland

Zbigniew Boniek

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, PolandAbstrakt

Determination of yielding, weed canopy infestation and Cercospora beticola (Sacc.) leaf infection of sugar beet under Dithane fungicide and two doses of Betanal and Fusilade herbicides was the aim of the investigation. The experiment was conducted on chernozem soil in East Lublin Region in the years 2000–2002. Four to six instances of spraying of Dithane fungicide the most limited the level of Cercospora beticola infection of leaves. That number of treatments influenced the crop yielding the most advantageously. The most yield-forming and weed controlling effect was gained by using a larger dose of herbicides.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Marian Wesołowski 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, Poland
Dariusz Juszczak 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, Poland
Zbigniew Boniek 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–033 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2