Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy

Jan Kryszak

Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60–627 Poznań, PolandAbstrakt

The objective of the presented study was to portray changes in meadow sites and communities with the aim of emphasizing the need for their protection. On the basis of 450 phytosociological surveys, which were taken in years 1967–1968 and 1999–2002, changes in the floristic composition of isolated communities, site conditions as well as meadow and pasture values (LWU) were assessed. 

In the upper section of the Barycz River, the dominating communities are those from the changing humid sites from the Molinietalia order of the Molinio-Arrhenatheretea class as well as from marshy meadows of Phragmitetea class. This geobotanical structure is the result of changes in hydrological conditions. The consequences of floristic changes indicating degradation of the isolated communities include their poor yields and low fodder value scores. Meadow communities on the examined areas more and more frequently fulfil non-forage functions.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Jan Kryszak 
Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60–627 Poznań, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora