Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia

Mieczysław Adamowicz

Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w WarszawieAbstrakt

The aim of the paper is discussing the multifunctionality of agriculture and its link with sustainable development as well as the role of agricultural sciences in implementation of those ideas. On the ground of a general description of development rules the industrialization and modernisation of agriculture and its limitation were presented. The idea of multifunctionality and its forms, multifunctional dimension of agricultural farms, multifunctional strategies and their effects were analysed. Proposals for the role of agricultural sciences in multifunctional and sustainable development of agriculture in Poland were suggested.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Mieczysław Adamowicz 
Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w WarszawieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.