Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Improvement of wheat productivity in newly reclaimed soil in Egypt

Elsayed M. Zeidan

Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt

Abdel-Satar A. El-Khawaga

Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt

Hamdy A. Basha

Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt

Ismail M. El-Hmeed

Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, EgyptAbstrakt

Two field experiments were carried out in the experimental farm, in El-Khattara region, Sharkia Governorate, Egypt during 1997/98 and 1998/99 seasons. The first experiment studied the effect of three nitrogen fertilizer leavels and Cerealin (N-biofertizer) on growth and grain yield of three wheat cultivars (Triticum aestivum L.). The second experiment investigated the influence of three micronutrients (Fe, Zn, and Mn) as well as their combinations and Nutrichem (foliar fertilizer) on some yield attributes and grain yield of wheat (Sakha 8 cultivar). In the first experiment Gemmeiza 3 cultivar recorded the highest dry weight of plant, largest flag leaf area and produced the highest grain yield in comparison with Sakha 69 and Sakha 8 (the last cultivar had the lowest values of analized traits). Irrespectively of cultivars, N-fertilization significantly increased dry weight of plants, flag leaf area and yield of grain (up to dose of 238 kg N/ha). In all cultivars the N-biofertilizer (Cerealin) showed positive effect on plants dry mass weight, flag leaf area, and grain yield. In the second experiment addition of Fe + Zn + Mn as well as foliar application of Nutrichem increased significantly 1000 grain weight and grain yield.  KEY WORDS: wheat, N fertilization, micronutrients, grain yield. Opublikowane
16-12-2005Elsayed M. Zeidan 
Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt
Abdel-Satar A. El-Khawaga 
Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt
Hamdy A. Basha 
Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, Egypt
Ismail M. El-Hmeed 
Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Zagazig University, EgyptLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.