Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Rozwój zasobów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa i rybołówstwa w Polsce

Jan Zwolak

Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 LublinAbstrakt

The paper presents the medium-periodical dynamics of factors resources changes in quantitative-qualitative measure in agriculture, forestry, fishery and hunting within 1999–2002. The study presented 1both factors resources development dynamics as well as the development rate. It was the basis to point at the directions of changes in resources, being the considered system potential. 


Pobierz


Opublikowane
16-12-2005Jan Zwolak 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora