Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Balanced fertilization designed on the basis of elemental composition of crops at flowering stage

Stanisław Z. Łabuda

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University of Lublin Akademicka 15, 20-033 Lublin, PolandAbstrakt

The aim of the study was to evaluate the influence of variable and decreasing levels of into-soil fertilization on the yield and element composition in cereals on the basis of a pot experiment. Six proportionally decreasing fertilizing element levels of N, P, K, Mg, S, and three cereal crops of spring wheat, spring barley and oat were experimental treatments. The composition of elements: C, N, P, K, Ca, Mg, S and Cl was determined in all above-ground parts of plants at flowering stage. Particular and mean values of intake of fertilizer components N, P, K, Mg and S for biomass production was calculated. General yield structure and harvest index was evaluated at full maturity stage. A study upon element composition in plants, yield structure, intake and utilization of fertilizer components under the influence of experimental factors point out that fertilization using low rates at constant ratios among fertilizer components can be of practical importance as a balanced fertilization.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Stanisław Z. Łabuda 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University of Lublin Akademicka 15, 20-033 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora