Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Produkcyjność nawożenia mineralnego NPK w uprawie pszenicy ozimej w makroregionie środkowowschodnim

Jan Zwolak

Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Dobrzańskiego 37, 20–262 Lublin, PolandAbstrakt

Basing upon examined linear functional relations the author presents interdependences between winter wheat efficiency and mineral fertilizing with particular NPK components at 10 ha and over 10 ha farms in Middle-East Macroregion within 1990–2001. It was possible to measure both average and marginal productivity for statistically important mineral fertilization with NPK components in winter wheat tillage in the surveyed farms. The survey showed similarity in average productivity level and character but marginal productivity revealed a baseless increase phosphorus fertilization, twice higher marginal productivity of fertilization with potassium towards nitrogen and relatively low marginal productivity of fertilization with nitrogen but very stable even at low levels of fertilizing.   


Pobierz


Opublikowane
16-12-2005Jan Zwolak 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Dobrzańskiego 37, 20–262 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora