Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wybrane aspekty zapylenia żyta (Secale cereale L.)

Krystyna Winiarczyk

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS Lublin, Poland

Artur Szozda

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS Lublin, Poland

Andrzej Kalinowski

Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, Poland

Marek Radłowski

Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, PolandAbstrakt

The purpose of studies was biology of blooming, pollen grain morphology and results of 2DE analysis of pollen coat and pollen protoplast proteins of self incompatible and compatible Secale cereale lines. In the examined plants the structure of anther was typical of the Poaceae family. In the anther Ls225 and Ls193 between pollen grains the presence of a substance similar to the leftovers of tapetum cytoplasm was observed. On the stigma of the examined rye plants, relatively large amounts of pollen was situated, but one could observe a kind of diversity in the degree of stigma pollination depending on the examined line. The greatest amount of pollen deposition was found on the Amilo, Kier Ls193 and Ls225 stigmas. Summing up, the research concerning pollination in selfcompatible and selfincompatible forms of S. cereale shows that the plants of both forms produce o lot of viable pollen, the pollination of the stigma is abundant but it differs in the placing of pollen grains on the surface of the stigmas and there are no significant difference in ultrastructural pictures of sporoderm of pollen grains of both forms. 


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Krystyna Winiarczyk 
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS Lublin, Poland
Artur Szozda 
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin UMCS Lublin, Poland
Andrzej Kalinowski 
Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, Poland
Marek Radłowski 
Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.