Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skład chemiczny oraz wartość paszowa jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszankach w zależności od nawożenia azotem

Robert Idziak

Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań, Poland

Tadeusz Michalski

Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań, PolandAbstrakt

In the years 1996–1999 the effect of nitrogen fertilisation (6 rates, applied in 3 terms) and different share of spring barley and oats in mixtures on the chemical composition and the fodder value of grain were studied. The field trials were conducted at the Swadzim Experimental Station belonging to Agriculture University of Poznan. Nitrogen fertilization, effected mainly crude protein and N-free extract contents in grain. The higher nitrogen rate the higher content of
crud protein in grain was found. The share of species in sowing effected all nutrient components except crude ash. Barley, in comparison to oats, contained more crude protein and N-free extract. Mixtures were on the level between both components in pure stand. The more share of oats in mixtures, the more content of crude fat and crud ash was observed. The oats grain contained almost twice as much crude ash as barley. Nitrogen fertilization increased the amount of protein and its yield. It was found that rates of nitrogen increased the yields of metabolic energy. Oats grain was characterized by a smaller amount of energy than barley. Energetic value of mixtures was less, the more share of oats in mixtures.


Barczak B., Cwojdzinski W., Nowak K. 1994. Wpływ wzrastających dawek azotu na plon i jakość białka ziarna trzech odmian jęczmienia ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 414, 235–243.

Cacak-Pietrzak G., Ceglinska A., Haber T. 1999. Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy ozimej w zależnosci od zróżnicowanego nawożenia azotowego. Pam. Puł. 118, 45–56.

Idziak R., Michalski T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 99–104.

Leszczyńska D., Noworolnik K. 1998. Reakcja odmian jęczmienia jarego na nawożenie azotem w warunkach kontrolowanych. Pam. Puł. 112, 145–149.

Mazurek J., Sułek A. 1999. Wpływ różnych dawek i technik nawożenia azotem na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puł. 118, 271–274.

Majkowski K., Szemplinski W., Budzyński W., Wróbel E., Dubis B. 1993a. Uprawa jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i mieszanym. Rocz. AR w Poznaniu 243, Rol. 41, 73–84.

Majkowski K., Szemplinski W., Budzyński W., Wróbel E., Dubis B. 1993b. Uprawa międzyodmianowych i międzygatunkowych mieszanek jęczmienia jarego i owsa. Rocz. AR w Poznaniu 243, Rol. 41, 85–96.

Michalski T. 1991. Rozwój i plonowanie jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i w mieszankach. Rocz. AR w Poznaniu, Rol. 226, 113–121.

Michalski T. 1994. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. konf. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. Poznan, 65–74.

Mercik S. 1997. Nawożenie i jego wpływ na plonowanie roślin oraz na środowisko glebowe. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 439, 97–102.

Nowak L., Trybała M. 1995. Efektywność produkcyjna deszczowania i nawożenia w uprawie jęczmienia jarego na glebie kompleksu żytniego dobrego. Cz. II. Zawartość składników mineralnych i pokarmowych w plonie oraz skład chemiczny gleby. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 267, 151–159.

Noworolnik K. 1994. Reakcja jarych mieszanek jęczmienia z owsem na gestość siewu. Mat konf. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. Poznan, 105–109.

Noworolnik K., Sułek A. 1999. Reakcja pszenicy jarej i jej mieszanki z jęczmieniem na nawożenie azotem. Pam. Puł. 118, 285–291.

Sawicki J. 1980. Produkcyjność pszenicy jarej, jęczmienia i owsa w czystych siewach i mieszankach międzygatunkowych na trzech poziomach nawożenia. Acta Agr. et Silv. 19, 191–207.

Szmigiel A., Oleksy A. 2000. Plonowanie pszenżyta ozimego o zróżnicowanej długości słomy w mieszance z pszenicą w różnych warunkach siedliskowych. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58, 125–134.

Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Robert Idziak 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań, Poland
Tadeusz Michalski 
Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.