Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skuteczność barier biogeochemicznych w ograniczaniu spływu azotu w środowisku rolniczym

Józef KocUrszula Szyperek

Abstrakt

Results of the research conducted in the Olsztyn Lake District in the years 1994–2001 showed that the outflow of nitrogen from rural areas amounts on average to 11 kg ha–1 yr–1, whereas from drained areas to 28 kg. The load constitutes a threat to surface water and it should be limited by the construction of biogeochemical barriers. The function may be fulfiled by small water reservoirs understood as a composition of water, bottom sediments and littoral plants. It was stated that such a system may store from 1.4 to 344 kg of N per 1 ha of the catchment area. Vegetation and bottom sediments contained 99% of the total stored N. Accumulated N may become released. The magnitude of accumulation depends on the elements (water, bottom sediments and vagetation) within the system, which may be a limiting factor in long-term outflows of N from arable lands.


Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Józef Koc 
Urszula Szyperek Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.