Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany w gospodarce węglowodanowej i wydajności fotosyntetycznej jako wskaźnik wrażliwości sałaty na glin

Władysław Michałek

Abstrakt

The aim of the research was to test the effect of Al dose and Al form on carbohydrates content and composition and on changes in photosyntesis efficiency of two lettuce cultivars. The research was carried out in a vegetation hall using vases (2 dm3 capacity) filled with clean quartz sand. The plants were fed on full mineral nutritients which contained mmol: Ca(NO3)2 – 3.74; (NH4)2SO4 – 2.14; (NH4)2HPO4 – 1.61; KCl – 6.36; MgSO4 – 2.09. Apart from the ingredients mentioned above each vase was administered 2 cm3 A-Z solution and 1% C6H5FeO7 H2O solution. Furthermore Al in the amount 0,5 and 20 mg dm-3 in mononuclear or polynuclear form was inserted to the ground. During the vegetation period plants’ photosyntesis activity was measured. After the harvest carbohydrates content in the dry mass was analysed. The results showed that along with an increase of Al amount in the ground, especially in the polynuclear form, carbohydrates content decreased. It caused that the level of photosyntesis efficiency of two lettuce cultivars decreased. But the decrease tendency was more clearly observed in ‘Justyna’ cv. in comparison to ‘Beata’ cv.


Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Władysław Michałek Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora