Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zawartość aktywnych form azotu w glebach o zróżnicowanym pH w warunkach doświadczenia modelowego

Piotr Skowron

Abstrakt

The effect of soil acidification on the content of nitrogen active forms N-NH4 and N-NO3 in a soil sample was studied on the basis of laboratory experiment which included 4 different soils. Different pH values which occur in Polish soils (pH 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 7.5) were simulated by the addition of particular volumes NaOH or HCl according to buffer capacity of the soil and 60% of field water capacity was maintained for 6 months. Extraction of NH4+ and NO3- was carried out with redistilled water after their incubation. Soil–water mixture was filtered under pressure and after that the content of nutrient active forms was measured in the received solution. It was found that differentiated pH of soil models influenced the content of nitrogen active forms.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Piotr Skowron Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.