Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany chemicznych właściwości gleby w zależności od systemu nawożenia

Stanisław SienkiewiczSławomir KrzebietkeJadwiga WierzbowskaJerzy Czapla

Abstrakt

The objective of the study was to determine modifications in the content of available nutrients, organic carbon, total nitrogen and mineral forms of nitrogen occurring under the effect of long-term mineral and mineral-organic fertilization. The experiments were carried out on two fields between 1998 and 2001. They covered the fourth rotation of a long-term field trial established in 1986. On grey-brown podzolic soil formed from loamy clay, the following crops were grown in rotation: sugar beet, spring barley, maize and spring wheat. The soil analyses carried out prior to the tests showed that the soil contained 7.9 g kg-1 organic carbon and 788.6 mg kg-1 total nitrogen. The content of available nutrients was as follows: 100.0 mg K, 53.2 mg Mg and 41.3 mg P kg-1. One of the fields was fertilized with minerals and manure. The other field received only mineral fertilizers. The rates of mineral fertilizers were similar on both fields. Soil samples for analyses were taken from the arable layer after harvest. The content of organic carbon and total nitrogen in soil depended mainly on manure fertilization. The differences in the content of org.-C and total-N in the soil from objects fertilized with minerals and manure versus those fertilized exclusively with minerals were 50 and 40%, respectively. No significant effect of different modes of fertilization on the soil properties mentioned above was noticed. The content of available forms of P, K and Mg in soil to a high extent depended on the fertilization system as well as on the rates of each fertilizer component. The concentration of these nutrients tended to decrease as the rates of nitrogen went higher. This was more evident in the rotation with manure fertilization. The concentration of ammonium nitrogen and nitrate nitrogen in the arable layer of soil was influenced by the organic and mineral fertilization.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Stanisław Sienkiewicz 
Sławomir Krzebietke 
Jadwiga Wierzbowska 
Jerzy Czapla Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora