Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Kształtowanie się zawartości niektórych składników mineralnych w Lolium perenne L. i Festuca pratensis L. uprawianych w siewie czystym i mieszankach z Plantago lanceolata L.

Stefan GrzegorczykAnna Gołębiewska

Abstrakt

A pot experiment tested the influence of component plants in pure sowing and in mixtures. The research studied the floral species content and its influence on yielding and some nutrition compounds content and macroelements concentration. High content of potassium, magnesium and calcium in the analyzed plants and a low content sodium were studied. The relation between the contents was at the optimum level.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Stefan Grzegorczyk 
Anna Gołębiewska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.