Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena przydatności osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie do rolniczego wykorzystania

Izabella JackowskaAnna Olesiejuk

Abstrakt

The studies aimed to evaluate the possibilities for agricultural management of sewage sludge from Municipal Sewage-Treatment Plant in Lubartów. The content of Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, Ca, N, P, K as well as disease-forming microorganisms (Salmonella rods, Toxocara spp., Ascaris sp., Trichuris spp.) were determined. It was found out that the studied sludge was characterized with high fertilization value comparable to manure. Sludge included slight amounts of heavy metal ions, and they were very rich in nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium. No disease-forming microorganisms were detected in sludge. Sludge from Sewage Purification Plant in Lubartów may be an alternative source of organic matter and some nutrients, as well as perfect substrate for soil humus formation.


Pobierz

Opublikowane
08-06-2004Izabella Jackowska 
Anna Olesiejuk Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora