Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

PRAWA AUTORSKIE

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej. Autorzy podpisują oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.

Artykuły publikowane od 2021 r. są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Każdy może kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać te artykuły w dowolnym celu, pod warunkiem podania autora i oryginalnego źródła.

Artykuły opublikowane przed 2021 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).