RECENZENCI

2018

Andrzejczyk Tadeusz, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Berova Małgorzata, prof. dr (Agricultural University of Plovdiv)
Buczek Jan, dr inż. (Uniwersytet Rzeszowski)
Cacak-Pietrzak Grażyna, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Dyduch-Siemińska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Feledyn-Szewczyk Beata,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIBwPuławach)
Filip Ewa, dr inż. (Uniwersytet Szczeciński)Gantner Magdalena, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gil Wojciech, dr inż. (Instytut Badawczy Leśnictwa w Raszynie)
Gołębiowska Hanna, dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy NawożeniaiGleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Gugała Marek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Hawrylak-Nowak Barbara, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wSzczecinie)
Jagosz Barbara, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Jariene Elvyra, prof. (Aleksandras Stulginskis University, Kaunas)
Kaczmarek Zbigniew, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Klepacka Joanna, dr hab.(Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie)
Kmieć Katarzyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kot Izabela, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Król Beata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzyszczak Jaromir, dr (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN)
Kucharski Mariusz, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Lemańczyk Grzegorz, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wBydgoszczy)
Leszczyńska Danuta,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach)
Molas Jolanta, (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Najda Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowakowska Justyna, dr hab. prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Okatan Volkan, prof. (Uşak University)
Okoń Sylwia, dr hab.,prof. nadzw.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Oleksy Andrzej, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Olszewska Marzenna, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Piekut Jolanta, dr (Politechnika Białostocka)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podleśna Anna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Prażak Roman, prof. dr hab.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rachoń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rafałowski Ryszard, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rysiak Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Saadatian Mohammad, PhD (Soran University)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Sowa Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Stępień Arkadiusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sugier Piotr, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Sułek Alicja, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Szempliński Władysław,prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Telesiński Arkadiusz, dr hab., prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tomkowiak Agnieszka, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wójcik Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wyłupek Teresa, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wyszkowski Mirosław, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Wyszyński Zdzisław, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zawieja Janina, prof. dr hab (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żukiewicz-Sobczak Wioletta, dr hab, prof. nadzw. (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

2017

Adamus Adela, prof. dr hab. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Andrzejewska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Bednarek Piotr T., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Berova Malgorzata, prof. dr (Uniwersytet Rolniczy w Plowdiw, Bułgaria)
Biczak Robert, dr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Bielski Stanislaw, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Biesiada Anita, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Blecharczyk Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Böhm Aleksander, prof. dr hab. (Politechnika Krakowska)
Bomanowska Anna, dr inż. (Uniwersytet Łódzki)
Borowy Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Buchwald Waldemar, prof. dr hab. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Plewiska)
Bujak Henryk, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Czembor Jerzy H., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Cwintal Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Domaradzki Krzysztof, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Feledyn-Szewczyk Beata, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Filipek Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gamrat Renata, dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Grzebelus Dariusz, prof. dr hab. inż.. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Harasim Adam, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Harasim Elżbietą, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Hurej Michał, prof. dr hab. ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Jastrzębska Magdalena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jaśkiewicz Bogusława, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Kalembasa Stanisław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Kłopotowski Maciej, dr inż.. arch. (Politechnika Białostocka)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Koper Jan, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Kornarzyński Krzysztof, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk-Jusko Alina, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kramek Aneta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Król Beata, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Ługowska Maria, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Majchrzak Leszek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matraszek Renata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Młynarczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Nachtman Grażyna, dr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Niemirowicz-Szczytt Katarzyna, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Nowak Anna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Sylwia, prof. dr hab. (Uniwersytet Opolski)
Okoń Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Olszak Remigiusz W., prof. dr hab. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Olszewska Marzenna, prof. dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Osińska Ewa, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pawlak Jan, prof. dr hab. (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Prośba-Białczyk Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rachonń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rakoczy-Trojanowska Monika, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rosłon Wiesława, dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rybiński Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Sekutowski Tomasz, dr inż.. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Sobisz Zbigniew, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku)
Staniak Mariola, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Stępień Arkadiusz, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stojałowski Stefan, dr hab. inż.. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Suwara Irena, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Święcicki Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Wacławowicz Roman, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Warda Marianna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wiśniewski Janusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zapalska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zawieja Janina, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żuk-Gołaszewska Krystyna, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)