Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

RECENZENCI

2022

Angowski Marek, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Artyszak Arkadiusz, dr hab. inż., prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
Banach Jacek, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Bartoszek Krzysztof, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Bezak-Mazur Elżbieta Halina, prof. dr hab. (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska)
Bielski Stanisław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Bogucka Bożena, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Budzyńska Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Cieślik Bartłomiej, dr inż. (Politechnika Gdańska, Polska)
Cwalina-Ambroziak Bożena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Dervishi Aida, dr (University of Tirana, Albania)
Dobrzański Bohdan, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Duniewicz Agnieszka, dr hab. inż. arch., prof. PB (Politechnika Białostocka, Polska)
Faligowska Agnieszka, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Haliniarz Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Hanus-Fajerska Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Harasim Elżbieta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Jama-Rodzeńska Anna, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Jarecki Wacław, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Jaśkiewicz Bogusława, dr hab., prof. IUNG-PIB (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Joniec Jolanta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Klikocka Hanna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Kocira Anna, dr hab. inż., prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
Kolasa Szymon, dr inż. (Poleski Park Narodowy, Polska)
Kopiński Jerzy, dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Kraska Piotr, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Krasnoshtan Vasyl, prof. (Uman National University of Horticulture, Ukraine)
Kropyvnytskyi Ruslan Bronislavovych, prof. (Polissia National University, Ukraine)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Kulik Mariusz, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Lejman Agnieszka, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Leszczyńska Danuta, dr hab., prof. IUNG-PIB (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Leśniowska-Nowak Justyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Marks Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Masternak Katarzyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Matejczyk Marzena, dr (Politechnika Białostocka, Polska)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Mohammed Mohammed Mahmood (University of Baghdad, Iraq)
Niwas Ram, dr (Bihar Agricultural University, India)
Nowak Anna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Panasiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Pospieszyńska Aleksandra, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Przesmycka Natalia, dr hab. inż. arch. (Politechnika Lubelska, Polska)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Sałata Andrzej, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Sikorska Anna, dr hab. (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Lublin)
Smagacz Janusz, dr hab., prof. IUNG (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Sobiech Łukasz, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)
Soszyński Dawid, dr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Studnicki Marcin, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
Sugier Piotr, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Sułek Alicja, dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Szpunar-Krok Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Szymańska Grażyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Świsłocka Magdalena, dr (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Tobiasz-Salach Renata, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Tyburski Józef, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Wacławowicz Roman, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Wadas Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Wolna-Maruwka Agnieszka, dr hab. inż., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Woźnica Andrzej, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Wyszkowska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Yeremko Liudmyla, prof. (Poltava State Agrarian Academy, Ukraine)
Zachara Tadeusz, dr inż. (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Zawadzka Anna, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Zięba Stanisław, dr hab. inż., prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Zmarlicki Krzysztof, dr inż. (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, Polska)
Zygmunt Robert, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska)

 

2021

Angowski Marek, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Artyszak Arkadiusz, dr hab. inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Banach Jacek, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Bartoszek Krzysztof, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Batkowska Justyna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Bąbelewski Przemysław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Berova Malgozhata, prof. (Agriculture University of Plodiv)
Bohacz Justyna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Boros-Lajszner Edyta, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Czernyszewicz Eugenia, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dudek-Klimiuk Joanna, dr hab. inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Feledyn-Szewczyk Beata, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Gawęda Dorota, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Grabarczyk Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Harasim Elżbieta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jamiołkowska Agnieszka, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jariene Elvira, prof. dr (Vytautas Magnus University)
Karpiński Mirosław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kłopotowska Agnieszka, dr hab. inż. arch., prof. PB (Politechnika Białostocka)
Kostrzewska Marta, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kozak Marcin, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Krochmal-Marczak Barbara, dr inż. (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
Kropyvnytskyi Ruslan Bronislavovych, prof. (Polissia National University)
Kulesza Piotr, dr inż. (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Leszczyńska Danuta, dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Lipińska Halina, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Lipiński Wojciech, prof. dr hab. (Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza)
Majchrzak Leszek, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Miczyńska-Kowalska Maria, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Mystkowska Iwona, dr hab., prof. PSW (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej)
Oleksy Andrzej, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Osowski Jerzy, dr inż. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Panasiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Parzymies Marzena, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pinkovskyi Hennadii (National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Przesmycka Natalia, dr hab. inż. arch. (Politechnika Lubelska)
Romanowska-Duda Zdzisława, dr hab., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Rosłon-Szeryńska Edyta, dr inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Samborski Andrzej, dr. hab., prof. uczelni (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Sienkiewicz Paweł, dr hab. inż., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Słupska Alicja, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stamirowska-Krzaczek Ewa, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Sułek Alicja, dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Szafrańska Anna, dr inż. (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tkaczyk Przemysław, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tomaszewska Marzena, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Trkulja Dragana, PhD (Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia)
Trzaskowska Ewa, dr hab., prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Watros Anna, dr (Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach)
Wójcik Małgorzata, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

 

2020

Adamczuk Agnieszka, dr (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN)
Andruszczak Sylwia, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Antonkiewicz Jacek, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Banach-Albińska Barbara, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Bednarek Piotr, prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Berova Malgozhata, prof. (Agricultural University of Plovdiv)
Bogucka Bożena,dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Borsuk Grzegorz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Brodzińska Katarzyna, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Brzozowska Irena, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Czerepko Janusz, dr hab., prof. nadzw. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Czyczyło-Mysza Ilona, dr hab. inż. (Instytut Fizjologii Roślin PAN)
Dzida Katarzyna, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gajc-Wolska Janina, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gaweł Eliza, dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Gąbka Maciej, dr hab., prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Giełwanowska Irena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Hajduk Edmund, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Hanaka Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Hanus-Fajerska Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Idziak Robert, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Jakubus Monika, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Jariene Elvyra, prof. (Vytautas Magnus University Agriculture Academy)
Jarosz Zuzanna, dr (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Jaroszewska Anna, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Jaśkiewicz Bogusława, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy)
Kitczak Teodor, dr hab., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Klarzyńska Agnieszka, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Klikocka Hanna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kocira Anna, dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziejczyk Marek, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Kowalska Iwona, dr hab. inż. prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Kowalski Radosław, dr hab. prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kraska Piotr, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzebietke Sławomir, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Kucharski Leszek, dr hab., prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Kulik Mariusz, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Leszczyńska Danuta, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy)
Liszewski Marek, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Majchrzak Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Majkowska-Gadomska Joanna, dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Malinowski Ryszard, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Muszyński Siemowit, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Niedziela Agnieszka, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Nowak Anna, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowakowska Justyna, dr hab., prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Okatan Volkan, prof. (Uşak University, Sivaslı Vocational School)
Oleksy Andrzej, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Oniszczuk Anna, dr hab. prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pańka Dariusz, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Pisarek Izabella, dr hab., prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Podleśna Anna, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Pytlarz Elżbieta, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rachoń Leszek, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rutkowska Beata, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sekutowski Tomasz, dr (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Skuza Lidia, dr hab., prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Słupska Alicja, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sobiech Łukasz, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Sugier Piotr, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Szewczuk Czesław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Szymura Magdalena, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tobiasz-Salach Renata, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Tyrka Mirosław, prof. dr hab. (Politechnika Rzeszowska)
Trawczyński Cezary, dr inż. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Wacławowicz Roman, dr hab. inż., prof. nadzw. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wińska-Krysiak Marzena, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wójcik Małgorzata, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wójcik-Gront Elżbieta, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)

 

2019

Adamczuk Agnieszka, dr (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN)
Baj Tomasz, dr hab. (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Barczak Bożena, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Bartoszczuk Paweł, dr hab. inż., prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Bogucka Bożena, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Cymerman Wojciech, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Danilčenko Honorata, profesorė (Vytautas Magnus University Agriculture Academy)
Dąbkowska Teresa, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Feledyn-Szewczyk Beata, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Filipiak Beata, prof. dr hab. (Uniwersytet Szczeciński)
Franczuk Jolanta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Grabiński Jerzy, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Gradziuk Piotr, dr hab., prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Gugała Marek, dr hab., prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Hanaka Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Hawrylak-Nowak Barbara, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Janicka Maria, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jankowski Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Janus Jarosław, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Jariene Elvyra, prof. (Aleksandras Stulginskis University)
Jarecki Wacław, dr hab inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Kijek Tomasz, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziejczyk Marek, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Kołos Aleksander, dr hab. (Politechnika Białostocka)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (IUNG-PIB w Puławach)
Krochmal-Marczak Barbara, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Kucińska Katarzyna, dr inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kurgak Volodymyr Grigorovich, professor (National Scientific Centre “Institute of Agriculture of The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”)
Lipiński Wojciech, prof. dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Majchrzak Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Majkowska-Gadomska Joanna, dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Malinowski Ryszard, dr hab. inż. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Matyka Mariusz, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Matraszek-Gawron Renata, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Najda Agnieszka, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Okoń Sylwia, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Orzechowski Mirosław, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Petrushka Igor, prof., D.Sc. (Lviv Polytechnic National University)
Pizło Wojciech, dr hab., prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa)
Podleśna Anna, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Puławy)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Rafałowski Ryszard, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Romanowska-Duda Zdzisława, prof. dr hab. (Uniwersytet Łódzki)
Rosiński Rafał, dr (Politechnika Koszalińska)
Różyło Krzysztof, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rysiak Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Rytel Elżbieta, dr hab. inż., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Skrajna Teresa, dr hab., prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Shuvar Ivan, prof. (Lviv National Agricultural University)
Sikora Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Smagacz Janusz, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Smólczyński Sławomir, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Stojałowski Stefan, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Suvar Ivan, prof. (Lviv National Agricultural University)
Szewczuk Czesław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Szućko Izabela, dr (Uniwersytet Szczeciński)
Trawczyński Cezary, dr inż. (Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie IHAR-PIB)
Trkulja Dragana, PhD (Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia)
Wojewodzic Tomasz, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie IHAR-PIB)
Wrzesień Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wszelaczyńska Elżbieta, dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

2018

Andrzejczyk Tadeusz, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Berova Małgorzata, prof. dr (Agricultural University of Plovdiv)
Buczek Jan, dr inż. (Uniwersytet Rzeszowski)
Cacak-Pietrzak Grażyna, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Dyduch-Siemińska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Feledyn-Szewczyk Beata,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIBwPuławach)
Filip Ewa, dr inż. (Uniwersytet Szczeciński)Gantner Magdalena, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gil Wojciech, dr inż. (Instytut Badawczy Leśnictwa w Raszynie)
Gołębiowska Hanna, dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy NawożeniaiGleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Gugała Marek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Hawrylak-Nowak Barbara, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wSzczecinie)
Jagosz Barbara, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Jariene Elvyra, prof. (Aleksandras Stulginskis University, Kaunas)
Kaczmarek Zbigniew, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Klepacka Joanna, dr hab.(Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie)
Kmieć Katarzyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kot Izabela, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Król Beata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzyszczak Jaromir, dr (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN)
Kucharski Mariusz, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Lemańczyk Grzegorz, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wBydgoszczy)
Leszczyńska Danuta,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach)
Molas Jolanta, (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Najda Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowakowska Justyna, dr hab. prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Okatan Volkan, prof. (Uşak University)
Okoń Sylwia, dr hab.,prof. nadzw.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Oleksy Andrzej, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Olszewska Marzenna, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Piekut Jolanta, dr (Politechnika Białostocka)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podleśna Anna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Prażak Roman, prof. dr hab.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rachoń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rafałowski Ryszard, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rysiak Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Saadatian Mohammad, PhD (Soran University)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Sowa Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Stępień Arkadiusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sugier Piotr, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Sułek Alicja, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Szempliński Władysław,prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Telesiński Arkadiusz, dr hab., prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tomkowiak Agnieszka, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wójcik Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wyłupek Teresa, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wyszkowski Mirosław, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Wyszyński Zdzisław, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zawieja Janina, prof. dr hab (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żukiewicz-Sobczak Wioletta, dr hab, prof. nadzw. (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

2017

Adamus Adela, prof. dr hab. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Andrzejewska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Bednarek Piotr T., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Berova Malgorzata, prof. dr (Uniwersytet Rolniczy w Plowdiw, Bułgaria)
Biczak Robert, dr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Bielski Stanislaw, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Biesiada Anita, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Blecharczyk Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Böhm Aleksander, prof. dr hab. (Politechnika Krakowska)
Bomanowska Anna, dr inż. (Uniwersytet Łódzki)
Borowy Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Buchwald Waldemar, prof. dr hab. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Plewiska)
Bujak Henryk, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Czembor Jerzy H., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Cwintal Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Domaradzki Krzysztof, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Feledyn-Szewczyk Beata, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Filipek Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gamrat Renata, dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Grzebelus Dariusz, prof. dr hab. inż.. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Harasim Adam, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Harasim Elżbietą, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Hurej Michał, prof. dr hab. ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Jastrzębska Magdalena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jaśkiewicz Bogusława, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Kalembasa Stanisław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Kłopotowski Maciej, dr inż.. arch. (Politechnika Białostocka)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Koper Jan, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Kornarzyński Krzysztof, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk-Jusko Alina, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kramek Aneta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Król Beata, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Ługowska Maria, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Majchrzak Leszek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matraszek Renata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Młynarczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Nachtman Grażyna, dr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Niemirowicz-Szczytt Katarzyna, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Nowak Anna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Sylwia, prof. dr hab. (Uniwersytet Opolski)
Okoń Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Olszak Remigiusz W., prof. dr hab. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Olszewska Marzenna, prof. dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Osińska Ewa, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pawlak Jan, prof. dr hab. (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Prośba-Białczyk Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rachonń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rakoczy-Trojanowska Monika, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rosłon Wiesława, dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rybiński Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Sekutowski Tomasz, dr inż.. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Sobisz Zbigniew, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku)
Staniak Mariola, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Stępień Arkadiusz, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stojałowski Stefan, dr hab. inż.. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Suwara Irena, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Święcicki Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Wacławowicz Roman, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Warda Marianna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wiśniewski Janusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zapalska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zawieja Janina, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żuk-Gołaszewska Krystyna, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)