Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

RECENZENCI

2023

dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. ucz. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. Piotr Bednarek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Polska)
prof. Malgozhata Berova (Agricultural University of Plovdiv, Bułgaria)
dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr inż. arch. Kamila Boguszewska (Politechnika Lubelska, Polska)
dr hab. Justyna Bohacz, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr Anna Budzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Marta Damszel, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz, prof. PB (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Agnieszka Faligowska, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG–PIB (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr inż. Ewa Filip (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Barbara Futa, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. Dorota Gawęda, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG–PIB (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
dr hab. Stanisław Grześ, Prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Marek Gugała (Uniwersytet w Siedlcach, Polska)
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr Elvyra Jariene (Vytautas Magnus University, Litwa)
prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski (Politechnika Bydgoska, Polska)
prof. dr hab. Bożena Kiczorowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. Hanna Klikocka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Radosław Kowalski, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. inż. Marcin Kozak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
prof. Vasyl Krasnoshtan (Uman National University of Horticulture, Ukraina)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
dr hab. Jaromir Krzyszczak (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Księżak (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. ucz. (Politechnika Bydgoska, Polska)
dr hab. Leszek Majchrzak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. Bruno Mezzetti (Università Politecnica delle Marche, Włochy)
dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
asst. prof. Mohammed Mahmood Mohammed (University of Baghdad, Iraq)
dr hab. Iwona Mystkowska, prof. AB (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska)
dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
dr Anna Nieróbca (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr Michał Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Marek Panek (Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, Polska)
prof. Hennadii Pinkovskyi (National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Ukraina)
prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR–PIB (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Janusz Podleśny (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr Michał Pylak (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. ucz. (Uniwersytet w Siedlcach, Polska)
dr hab. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr Anna Rysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr Łukasz Sęczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. Łukasz Sobiech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Danuta Sosnowska (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Polska)
dr Dawid Soszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
dr hab. Monika Sporek, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
dr hab. inż. Piotr Stachowski, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Mariola Staniak (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polska)
dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)
dr inż. Małgorzata Stryjecka (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
prof. dr hab. Piotr Stypiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Czesław Szewczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr Grażyna Szymańska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Sławomir Świerczyński, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr hab. Przemysław Tkaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
dr inż. Cezary Trawczyński (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Jadwisinie, Polska)
dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Roman Wacławowicz, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
dr hab. inż. Elżbieta Wołejko, prof. PB (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Marek Wójtowicz (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Polska)
dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. ucz. (Politechnika Bydgoska, Polska)
prof. Liudmyla Yeremko (Poltava State Agrarian Academy, Ukraina)
prof. Ismet Yildirim (Düzce University, Turkey)
dr hab. Ewa Zalewska, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. Krystyna Zarzecka (Uniwersytet w Siedlcach, Polska)
dr Monika Żurek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Polska)

 

2022

Angowski Marek, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Artyszak Arkadiusz, dr hab. inż., prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
Banach Jacek, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Bartoszek Krzysztof, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Bezak-Mazur Elżbieta Halina, prof. dr hab. (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska)
Bielski Stanisław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Bogucka Bożena, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Budzyńska Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Cieślik Bartłomiej, dr inż. (Politechnika Gdańska, Polska)
Cwalina-Ambroziak Bożena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Dervishi Aida, dr (University of Tirana, Albania)
Dobrzański Bohdan, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Duniewicz Agnieszka, dr hab. inż. arch., prof. PB (Politechnika Białostocka, Polska)
Faligowska Agnieszka, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Haliniarz Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Hanus-Fajerska Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Harasim Elżbieta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Jama-Rodzeńska Anna, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Jarecki Wacław, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Jaśkiewicz Bogusława, dr hab., prof. IUNG-PIB (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Joniec Jolanta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Klikocka Hanna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Kocira Anna, dr hab. inż., prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Polska)
Kolasa Szymon, dr inż. (Poleski Park Narodowy, Polska)
Kopiński Jerzy, dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Kraska Piotr, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Krasnoshtan Vasyl, prof. (Uman National University of Horticulture, Ukraine)
Kropyvnytskyi Ruslan Bronislavovych, prof. (Polissia National University, Ukraine)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Kulik Mariusz, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Lejman Agnieszka, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Leszczyńska Danuta, dr hab., prof. IUNG-PIB (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Leśniowska-Nowak Justyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Marks Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Masternak Katarzyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Matejczyk Marzena, dr (Politechnika Białostocka, Polska)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Mohammed Mohammed Mahmood (University of Baghdad, Iraq)
Niwas Ram, dr (Bihar Agricultural University, India)
Nowak Anna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Panasiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Pospieszyńska Aleksandra, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Przesmycka Natalia, dr hab. inż. arch. (Politechnika Lubelska, Polska)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Sałata Andrzej, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Sikorska Anna, dr hab. (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Lublin)
Smagacz Janusz, dr hab., prof. IUNG (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Sobiech Łukasz, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska)
Soszyński Dawid, dr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Studnicki Marcin, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
Sugier Piotr, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Sułek Alicja, dr hab. (IUNG – PIB w Puławach, Polska)
Szpunar-Krok Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Szymańska Grażyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Świsłocka Magdalena, dr (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Tobiasz-Salach Renata, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Tyburski Józef, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Wacławowicz Roman, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Wadas Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Wolna-Maruwka Agnieszka, dr hab. inż., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Woźnica Andrzej, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Wyszkowska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Yeremko Liudmyla, prof. (Poltava State Agrarian Academy, Ukraine)
Zachara Tadeusz, dr inż. (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Zawadzka Anna, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Zięba Stanisław, dr hab. inż., prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska)
Zmarlicki Krzysztof, dr inż. (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, Polska)
Zygmunt Robert, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska)

 

2021

Angowski Marek, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Artyszak Arkadiusz, dr hab. inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Banach Jacek, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Bartoszek Krzysztof, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Batkowska Justyna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Bąbelewski Przemysław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Berova Malgozhata, prof. (Agriculture University of Plodiv)
Bohacz Justyna, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Boros-Lajszner Edyta, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Czernyszewicz Eugenia, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dudek-Klimiuk Joanna, dr hab. inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Feledyn-Szewczyk Beata, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Gawęda Dorota, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Grabarczyk Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Harasim Elżbieta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jamiołkowska Agnieszka, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jariene Elvira, prof. dr (Vytautas Magnus University)
Karpiński Mirosław, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kłopotowska Agnieszka, dr hab. inż. arch., prof. PB (Politechnika Białostocka)
Kostrzewska Marta, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kozak Marcin, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Krochmal-Marczak Barbara, dr inż. (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
Kropyvnytskyi Ruslan Bronislavovych, prof. (Polissia National University)
Kulesza Piotr, dr inż. (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Leszczyńska Danuta, dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Lipińska Halina, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Lipiński Wojciech, prof. dr hab. (Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza)
Majchrzak Leszek, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Miczyńska-Kowalska Maria, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Mystkowska Iwona, dr hab., prof. PSW (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej)
Oleksy Andrzej, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Osowski Jerzy, dr inż. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Panasiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Parzymies Marzena, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pinkovskyi Hennadii (National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Przesmycka Natalia, dr hab. inż. arch. (Politechnika Lubelska)
Romanowska-Duda Zdzisława, dr hab., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Rosłon-Szeryńska Edyta, dr inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Samborski Andrzej, dr. hab., prof. uczelni (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Sienkiewicz Paweł, dr hab. inż., prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Słupska Alicja, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stamirowska-Krzaczek Ewa, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Sułek Alicja, dr hab. (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Szafrańska Anna, dr inż. (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tkaczyk Przemysław, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tomaszewska Marzena, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Trkulja Dragana, PhD (Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia)
Trzaskowska Ewa, dr hab., prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Watros Anna, dr (Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach)
Wójcik Małgorzata, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

 

2020

Adamczuk Agnieszka, dr (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN)
Andruszczak Sylwia, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Antonkiewicz Jacek, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Banach-Albińska Barbara, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Bednarek Piotr, prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Berova Malgozhata, prof. (Agricultural University of Plovdiv)
Bogucka Bożena,dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Borsuk Grzegorz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Brodzińska Katarzyna, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Brzozowska Irena, dr hab., prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Czerepko Janusz, dr hab., prof. nadzw. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Czyczyło-Mysza Ilona, dr hab. inż. (Instytut Fizjologii Roślin PAN)
Dzida Katarzyna, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gajc-Wolska Janina, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gaweł Eliza, dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Gąbka Maciej, dr hab., prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Giełwanowska Irena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Hajduk Edmund, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Hanaka Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Hanus-Fajerska Ewa, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Idziak Robert, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Jakubus Monika, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Jariene Elvyra, prof. (Vytautas Magnus University Agriculture Academy)
Jarosz Zuzanna, dr (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Jaroszewska Anna, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Jaśkiewicz Bogusława, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy)
Kitczak Teodor, dr hab., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Klarzyńska Agnieszka, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Klikocka Hanna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kocira Anna, dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziejczyk Marek, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Kowalska Iwona, dr hab. inż. prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Kowalski Radosław, dr hab. prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kraska Piotr, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzebietke Sławomir, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Kucharski Leszek, dr hab., prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Kulik Mariusz, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Leszczyńska Danuta, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy)
Liszewski Marek, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Majchrzak Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Majkowska-Gadomska Joanna, dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Malinowski Ryszard, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Muszyński Siemowit, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Niedziela Agnieszka, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Nowak Anna, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowakowska Justyna, dr hab., prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Okatan Volkan, prof. (Uşak University, Sivaslı Vocational School)
Oleksy Andrzej, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Oniszczuk Anna, dr hab. prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pańka Dariusz, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Pisarek Izabella, dr hab., prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Podleśna Anna, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Pytlarz Elżbieta, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rachoń Leszek, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rutkowska Beata, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sekutowski Tomasz, dr (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Skuza Lidia, dr hab., prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Słupska Alicja, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sobiech Łukasz, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Staniak Mariola, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Sugier Piotr, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Szewczuk Czesław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Szymura Magdalena, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tobiasz-Salach Renata, dr hab. inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Tyrka Mirosław, prof. dr hab. (Politechnika Rzeszowska)
Trawczyński Cezary, dr inż. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)
Wacławowicz Roman, dr hab. inż., prof. nadzw. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wińska-Krysiak Marzena, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wójcik Małgorzata, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wójcik-Gront Elżbieta, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)

 

2019

Adamczuk Agnieszka, dr (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN)
Baj Tomasz, dr hab. (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Barczak Bożena, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Bartoszczuk Paweł, dr hab. inż., prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Bogucka Bożena, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Cymerman Wojciech, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Danilčenko Honorata, profesorė (Vytautas Magnus University Agriculture Academy)
Dąbkowska Teresa, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Feledyn-Szewczyk Beata, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Filipiak Beata, prof. dr hab. (Uniwersytet Szczeciński)
Franczuk Jolanta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Grabiński Jerzy, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Gradziuk Piotr, dr hab., prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Gugała Marek, dr hab., prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Hanaka Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Hawrylak-Nowak Barbara, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Janicka Maria, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jankowski Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Janus Jarosław, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Jariene Elvyra, prof. (Aleksandras Stulginskis University)
Jarecki Wacław, dr hab inż., prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Kijek Tomasz, dr hab., prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziejczyk Marek, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Kołos Aleksander, dr hab. (Politechnika Białostocka)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (IUNG-PIB w Puławach)
Krochmal-Marczak Barbara, dr inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Księżak Jerzy, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Kucińska Katarzyna, dr inż. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kurgak Volodymyr Grigorovich, professor (National Scientific Centre “Institute of Agriculture of The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”)
Lipiński Wojciech, prof. dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Majchrzak Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Majkowska-Gadomska Joanna, dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Malinowski Ryszard, dr hab. inż. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Matyka Mariusz, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Matraszek-Gawron Renata, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Najda Agnieszka, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Okoń Sylwia, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Orzechowski Mirosław, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Petrushka Igor, prof., D.Sc. (Lviv Polytechnic National University)
Pizło Wojciech, dr hab., prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa)
Podleśna Anna, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Puławy)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Rafałowski Ryszard, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Romanowska-Duda Zdzisława, prof. dr hab. (Uniwersytet Łódzki)
Rosiński Rafał, dr (Politechnika Koszalińska)
Różyło Krzysztof, dr hab., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rychcik Bogumił, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rysiak Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Rytel Elżbieta, dr hab. inż., prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Skrajna Teresa, dr hab., prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Shuvar Ivan, prof. (Lviv National Agricultural University)
Sikora Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Smagacz Janusz, dr hab., prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
Smólczyński Sławomir, dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Stojałowski Stefan, dr hab. inż., prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Suvar Ivan, prof. (Lviv National Agricultural University)
Szewczuk Czesław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Szućko Izabela, dr (Uniwersytet Szczeciński)
Trawczyński Cezary, dr inż. (Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie IHAR-PIB)
Trkulja Dragana, PhD (Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia)
Wojewodzic Tomasz, dr hab. inż. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Wójtowicz Marek, dr hab. (Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie IHAR-PIB)
Wrzesień Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wszelaczyńska Elżbieta, dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

2018

Andrzejczyk Tadeusz, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Berova Małgorzata, prof. dr (Agricultural University of Plovdiv)
Buczek Jan, dr inż. (Uniwersytet Rzeszowski)
Cacak-Pietrzak Grażyna, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Dyduch-Siemińska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Feledyn-Szewczyk Beata,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIBwPuławach)
Filip Ewa, dr inż. (Uniwersytet Szczeciński)Gantner Magdalena, dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gil Wojciech, dr inż. (Instytut Badawczy Leśnictwa w Raszynie)
Gołębiowska Hanna, dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy NawożeniaiGleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Gugała Marek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Hawrylak-Nowak Barbara, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wSzczecinie)
Jagosz Barbara, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Jariene Elvyra, prof. (Aleksandras Stulginskis University, Kaunas)
Kaczmarek Zbigniew, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Klepacka Joanna, dr hab.(Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie)
Kmieć Katarzyna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kołodziej Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kot Izabela, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Król Beata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzyszczak Jaromir, dr (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN)
Kucharski Mariusz, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli,Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach, Wrocław)
Lemańczyk Grzegorz, dr hab. inż., prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wBydgoszczy)
Leszczyńska Danuta,prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach)
Molas Jolanta, (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Najda Agnieszka, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowakowska Justyna, dr hab. prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Okatan Volkan, prof. (Uşak University)
Okoń Sylwia, dr hab.,prof. nadzw.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Oleksy Andrzej, dr inż. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Olszewska Marzenna, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Piekut Jolanta, dr (Politechnika Białostocka)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podleśna Anna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podleśny Janusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Prażak Roman, prof. dr hab.(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rachoń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rafałowski Ryszard, dr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rysiak Anna, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Saadatian Mohammad, PhD (Soran University)
Sawicka Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Sobisz Zbigniew, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
Sowa Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Stępień Arkadiusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sugier Piotr, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Sułek Alicja, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach)
Szempliński Władysław,prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Telesiński Arkadiusz, dr hab., prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tomkowiak Agnieszka, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wójcik Małgorzata, dr hab. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wyłupek Teresa, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wyszkowski Mirosław, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Wyszyński Zdzisław, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zawieja Janina, prof. dr hab (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żukiewicz-Sobczak Wioletta, dr hab, prof. nadzw. (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

2017

Adamus Adela, prof. dr hab. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Andrzejewska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Bednarek Piotr T., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Berova Malgorzata, prof. dr (Uniwersytet Rolniczy w Plowdiw, Bułgaria)
Biczak Robert, dr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Bielski Stanislaw, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Biesiada Anita, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Blecharczyk Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Böhm Aleksander, prof. dr hab. (Politechnika Krakowska)
Bomanowska Anna, dr inż. (Uniwersytet Łódzki)
Borowy Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Buchwald Waldemar, prof. dr hab. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Plewiska)
Bujak Henryk, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Czembor Jerzy H., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Cwintal Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Domaradzki Krzysztof, prof. dr hab. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Feledyn-Szewczyk Beata, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Filipek Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gamrat Renata, dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Gąsiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Grzebelus Dariusz, prof. dr hab. inż.. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Gugała Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Haliniarz Małgorzata, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Harasim Adam, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Harasim Elżbietą, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Hurej Michał, prof. dr hab. ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Jastrzębska Magdalena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jaśkiewicz Bogusława, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Kalembasa Stanisław, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Kłopotowski Maciej, dr inż.. arch. (Politechnika Białostocka)
Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Koper Jan, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Kornarzyński Krzysztof, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kowalczyk-Jusko Alina, dr inż.. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kramek Aneta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krasowicz Stanisław, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Król Beata, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Ługowska Maria, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Majchrzak Leszek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matraszek Renata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Młynarczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Nachtman Grażyna, dr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Niemirowicz-Szczytt Katarzyna, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Nowak Anna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Michał, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Nowak Sylwia, prof. dr hab. (Uniwersytet Opolski)
Okoń Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Olszak Remigiusz W., prof. dr hab. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Olszewska Marzenna, prof. dr. hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Osińska Ewa, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Paczos-Grzęda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Pawlak Jan, prof. dr hab. (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Piotrowicz-Cieślak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Podolska Grażyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Prośba-Białczyk Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rachonń Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Rakoczy-Trojanowska Monika, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rosłon Wiesława, dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rybiński Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Sekutowski Tomasz, dr inż.. (Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wrocław)
Sobisz Zbigniew, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku)
Staniak Mariola, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Stępień Arkadiusz, dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Stojałowski Stefan, dr hab. inż.. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Suwara Irena, prof. dr hab. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Święcicki Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)
Wacławowicz Roman, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Warda Marianna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Wiśniewski Janusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zapalska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zawieja Janina, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Żuk-Gołaszewska Krystyna, prof. dr hab. inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)