Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

SAMOARCHIWIZACJA

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą archiwizować swoje artykuły, udostępniane na licencji CC BY, w dwóch wersjach – postprinty (wersje po recenzjach, sprzed publikacji) oraz wersje wydawnicze. Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być archiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

Rekomendowane przez redakcję miejsca samoarchiwizacji: repozytorium publikacji naukowych, repozytorium instytucjonalne, strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją), strona domowa autora, poza serwisami komercyjnymi.

Więcej:

Sherpa/Romeo https://www.sherpa.ac.uk/romeo/ (https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/42486)

Most Wiedzy https://mostwiedzy.pl/ (https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/agronomy-science,44983-1)