Deklaracja dostępności

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (https://up.lublin.pl/), wydawca czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, zamieścił deklarację dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami pod adresem: https://up.lublin.pl/deklaracja-dostepnosci/

Stronę internetową czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus cechuje funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość co najmniej na poziomie podstawowym.

Strona internetowa czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus pod względem kolorystyki spełnia minimalne wymagania dla kontrastu.

Narzędziem do powiększenia wielkości liter na stronie Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus  jest skrót klawiaturowy: Ctrl +. W ten sposób możliwa jest też zmiana wielkości czcionki w opublikowanych artykułach oraz w systemie OJS, przez który odbywa się zgłaszanie artykułów. Na stronie internetowej można korzystać również z innych standardowych skrótów klawiaturowych:

  • Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
  • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
  • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
  • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
  • Home – przejście na górę strony,
  • End – przejście na dół strony.