Vol. 17 No. 6 (2018):
Articles

Piotr Żurawik, Agnieszka Żurawik, Paulina Kukla
7 - 16
published: 2018-12-20
Dorota Walkowiak-Tomczak, Julita Reguła, Angelika Śmidowicz
17 - 25
published: 2018-12-20
Małgorzata Głosek-Sobieraj, Bożena Cwalina-Ambroziak, Jadwiga Wierzbowska, Agnieszka Waśkiewicz
37 - 48
published: 2018-12-20
Katarzyna Wróblewska, Piotr Chohura, Regina Dębicz, Krzysztof Lejcuś, Jolanta Dąbrowska
49 - 56
published: 2018-12-20
Lamia Vojodi Mehrabani, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Tahereh Shamsi-Khotab
65 - 73
published: 2018-12-20
Tao Xue, Er-kui Yue, Er-kun Chao, Yong Su, Wan-jun Zhang, Yan-fang Zhu, Jing-tong Teng, Jian-ping Xue
85 - 94
published: 2018-12-20
Yi-Can Zhang, Miao-Miao Xie, Hai-Dong Feng, Ming Zhou, Ze-Zhi Zhang, Chun-Yan Liu, Qiang-Sheng Wu
95 - 104
published: 2018-12-20
Mehdi Salehi, Abdollah Hatamzadeh, Vahab Jafarian, Shahin Zarre, Julian Cuevas
105 - 113
published: 2018-12-21
Barbara Anna Abramczyk, Ewa Dorota Król, Ewa Dorota Zalewska, Beata Zimowska
125 - 133
published: 2018-12-20
Katarzyna Dzida, Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Natalia Skubij
135 - 145
published: 2018-12-20
Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur, Małgorzata Nadziakiewicz, Jacek Nawrocki
159 - 166
published: 2018-12-20
Małgorzata Schollenberger, Tomasz M. Staniek, Elżbieta Paduch-Cichal, Beata Dasiewicz, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Ewa Mirzwa-Mróz
167 - 174
published: 2018-12-20
Katarzyna Kmieć, Urszula Złotek, Anna Jakubczyk, Monika Karaś
175 - 183
published: 2018-12-20