Wpływ pól magnetycznych i elektrycznych na kiełkowanie nasion wybranych roślin uprawnych

Stanisław Pietruszewski

Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W pracy przedstawiono wpływ pola magnetycznego i elektrycznego na kiełkowanie nasion uprawnych. Nasiona pszenicy kiełkowały w zmiennym pole magnetycznym o indukcji magnetycznej 35 i 50 mT oraz stałym o indukcji magnetycznej 100 i 185 mT. Nasiona kapusty białej kiełkowały w stałym polu magnetycznym o indukcji 70, 120 i 210 mT, a nasiona cebuli w stałym polu magnetycznym 40 i 80 mT. Nasiona pomidora o słabej zdolności kiełkowania poddano przedsiewnie oddziaływaniu zmiennego pola elektrycznego o natężeniu 5 i 10 kV·cm-1, a następnie obserwowano kiełkowanie na płytkach Petriego. Wszystkie procesy kiełkowania zostały opisane za pomocą krzywej logistycznej. Stwierdzono, że ten matematyczny model procesu może być stosowany zarówno dla nasion kiełkujących w polu magnetycznym, jak i dla nasion biostymulowanych przedsiewnie pole elektrycznym.

Słowa kluczowe:

nasiona roślin, pole magnetyczne, pole elektryczne, biostymulacja nasion, krzywa logistyczna

Carbonell M.V., Martinez E., Amaya J. M., 2000. Stimulation of germination in rice (Oryza Sativa L.) by a static magnetic field. Electro- and Magnetobiol. 19 (1), 121–128. DOI: https://doi.org/10.1081/JBC-100100303

Namba K., Sasao A. Shibusawa S., 1995. Effect of magnetic field on germination and plant growth. Acta Hort. 399, 143–147. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.399.15

Pietruszewski S., 2001. Modelowanie krzywa logistyczną kiełkowania nasion pszenicy odmiany Henika w polu magnetycznym. Acta Agrophys. 58, 143–152.

Rochalska M., 1997. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion w niskiej temperaturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 439, 31–35.

Rochalska M., 2001. Poprawa jakości materiału siewnego za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Część I. Badania laboratoryjne. Biul. IHAR 217, 61–75.

Sasao A., Shibusawa S., Sakai K., Miyamoto D., 1998. Root response to magnetic field. IFAC Artificial Intiligence in Agriculture, 25–30. DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)42092-1

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Stanisław Pietruszewski 
Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora