O czasopiśmie

Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, produkcji zwierzęcej, produktów pochodzenia zwierzęcego, biologii i biogospodarki.
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, dostępne także w trybie otwartym online, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, od 2022 r. na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).
Zakres tematyczny: hodowla zwierząt, żywienie, genetyka, etologia i dobrostan zwierząt, jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne, biogospodarka.