Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, produkcji zwierzęcej, produktów pochodzenia zwierzęcego, biologii i biogospodarki. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, publikowane także online, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, od 2022 r. na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4468 (Print) ISSN: 2544-7904 (Online) DOI: 10.24326

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Źródło finansowania

2022-06-24

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać.

638/P-DUN/2018

2018-12-19

mnisw.jpg

Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – zadanie finansowane w latach 2018–2019 w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  • AGRIS - FAO
  • AGRO
  • EBSCO
  • CAB Abstracts
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • Most WIedzy
  • PBN

MEiN
2021: 20

Index Copernicus
2019: 90.01