Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, produkcji zwierzęcej, produktów pochodzenia zwierzęcego, biologii i biogospodarki. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, publikowane także online, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4468 (Print) ISSN: 2544-7904 (Online) DOI: 10.24326

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

638/P-DUN/2018

2018-12-19

mnisw.jpg

Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – zadanie finansowane w latach 2018–2019 w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  • CAB
  • AGRIS
  • AGRO
  • EBSCO
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index

MNISW
2021: 20

Index Copernicus
2019: 90.01