Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny prof. dr hab. inż. Mariusz Florek
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr inż. Piotr Stanek (zootechnika)
Katedra Hodowli Bydła i Ochrony Zasobów Genetycznych 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl

dr hab. Edyta Buczyńska (biologia)
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl

dr hab. Łukasz Wlazło (biogospodarka)
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: lukasz.wlazlo@up.lublin.pl

redaktor statystyczny Dorota Domagała
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: dorota.domagala@up.lublin.pl

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Ewelina Szabat, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:
Johan van Arendonk (Hendrix Genetics, Holandia)
Andre Chwalibog (Wydział Weterynarii Klinicznej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Kopenhaski, Dania)
Ricarda M. Engberg (Katedra Nauk o Zwięrzętach, Uniwersytet w Aarhus, Dania)
Eugeniusz R. Grela (Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Tomasz M. Gruszecki (Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Jarosław Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polska Akademia Nauk, Polska)
Grażyna Jeżewska-Witkowska (Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Miroslava Kačániová (Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra, Słowacja)
Ihor Yaroslavovych Kotsiumbas (Państwowy Instytut Kontroli Naukowej i Badań Weterynaryjnych Produktów Leczniczych i Dodatków Paszowych, Ukraina)
Zygmunt Litwińczuk (Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Paulius Matusevicius (Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych, Kowno, Litwa)
Naďa Sasáková (Uniwersytet Weterynarii i Farmacji w Koszycach, Słowacja)
Jacek Skomiał (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska)