Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny prof. dr hab. inż. Mariusz Florek
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81 445 66 21
e-mail: animal.science@up.lublin.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr inż. Piotr Stanek (zootechnika)
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl

dr Edyta Buczyńska (biologia)
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl

dr hab. Łukasz Wlazło (biogospodarka)
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: lukasz.wlazlo@up.lublin.pl

redaktor statystyczny Dorota Domagała
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: dorota.domagala@up.lublin.pl

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Ewelina Łukasiak, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
Małgorzata Lużyńska, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:
Johan van Arendonk (Holandia)
Andre Chwalibog (Dania)
Ricarda M. Engberg (Dania)
Eugeniusz R. Grela (Polska)
Tomasz M. Gruszecki (Polska)
Jarosław Horbańczuk (Polska)
Grażyna Jeżewska-Witkowska (Polska)
Miroslava Kačániová (Słowacja)
Ihor Ya. Kotsiumbas (Ukraina)
Zygmunt Litwińczuk (Polska)
Paulius Matusevicius (Litwa)
Naďa Sasáková (Słowacja)
Jacek Skomiał (Polska)