Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny prof. dr hab. inż. Mariusz Florek
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr inż. Piotr Stanek (zootechnika)
Katedra Hodowli Bydła i Ochrony Zasobów Genetycznych 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl

dr hab. Edyta Buczyńska (biologia)
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl

dr hab. Łukasz Wlazło (biogospodarka)
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: lukasz.wlazlo@up.lublin.pl

redaktor statystyczny Dorota Domagała
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: dorota.domagala@up.lublin.pl

 

Rada Naukowa:
Marek Babicz (Polska)
Joanna Barłowska (Polska)
Francisco Ceacero (Hiszpania)
Anna Czech (Polska)
Jarosław Horbańczuk (Polska)
Miroslava Kačániová (Słowacja)
Ihor Kotsiumbas (Ukraina)
Paulius Matusevicius (Litwa)
Michal Milerski (Czechy)
Tersia Needham (Republika Południowej Afryki)
Naďa Sasáková (Słowacja)
Brygida Ślaska (Polska)
Dmytro Yanovych (Ukraina)

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Ewelina Szabat, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl