Analysis of sales results of polish mink furs at auction houses: Finnish Fur Sales, North American Fur Auctions and Kopenhagen Fur in the seasons 2006/2007–2008/2009

Ewelina Konopka

Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Dorota Kołodziejczyk

Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Stanisław Socha

Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

The purpose of the research was to analyse sales results of domestic mink furs at the following auction houses: Kopenhagen Fur, Finnish Fur Sales and North American Fur Auctions.
The animals were raised on two breeding farms during three auction seasons: 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009. Sales of particular colour varieties were influenced by season, auction house and farm. The most profitable male furs were mahogany, black cross, brown cross, black in the season 2006/2007, black, scanblack, silverblue, brown cross and black cross in the season 2007/2008 and pastel and black in the season 2008/2009. The average price paid for a particular colour type was influenced by auction house. Interestingly, furs offered most frequently by Polish breeders were not always popular with buyers at auctions. In the study period, the disparity between the average prices of Polish and international furs was observed.

Słowa kluczowe:

mink, fur, price, auction, auction house

Jakubczak A., Jeżewska G., 2003. Charakterystyka wad okrywy włosowej norek na podstawie wyników sprzedaży aukcyjnej. Annales UMCS, Lublin, sec. EE, Zootechnica, 21, 57– 63.
Kokkola E., 2006/2007. Aukcja w Helsinkach – Finnish Fur Sales. Hod. Zwierz. Fut., 26/27 (28/29), 13– 15.
Kubacki S., Święcicka N., Zawiślak J., Monkiewicz M., 2008. Wyniki sprzedaży skór norek odmiany scanbrown w Helsinkach w sezonie 2001/2002–2003/04. Pr. Kom. Nauk Rol. Biol.
BTN, Seria B, 64, 45– 52.
Lorek M.O., Gugołek A., 1997. Wpływ krzyżowania międzyodmianowego norek na wskaźniki użytkowe. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Zootechnica, 46, 1801– 87.
Scheepens O., 2007. Aukcja w Kopenhadze – Kopenhegen Fur. Hod. Zwierz. Fut., 28, 17.
Scheepens O., 2009. Aukcja Kopenhagen Fur. Hod. Zwierz. Fut., 38, 35.
Socha S., Markiewicz D., 2003. Porównanie cech wielkości zwierząt i jakości okrywy włosowej norek (Mustela vision Schreb) odmiany standardowej i szafirowej. Annales UMCS, sec. EE,
Zootechnica, 21, 65– 70.
Wierzbicki H., 2005. Breeding value evaluation in Polish fur animals: Factors affecting pelt prices in the international trading system. Czech J. Anim. Sci., 50 (6), 266– 272.
www.efba.eu
www.furcommission.com
www.skinpolex.com.pl

Opublikowane
2012-12-31Ewelina Konopka 
Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Dorota Kołodziejczyk 
Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Stanisław Socha 
Department of Breeding Methods and Polutry and Small Ruminant Breeding Univeristy of Natural Sciences and Humanities B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora