Factors affecting performance test results in half-bred mares

Anna Nowicka-Posłuszna

Department of Horse Breeding University of Life Sciences in Poznań, Wołyńska 33

Małgorzata Włodarczyk

Department of Horse Breeding University of Life Sciences in Poznań, Wołyńska 33Abstrakt

The aim of the study was to assess the influence of different factors on the results of performance tests in half-breed mares. Assessment of usability value is one of the most important
criteria of breeding selection in modern half-bred horses. Conditions of such tests are not uniform: apart from the genetic influence and breeding conditions, the final result of individual attempts is also determined by a series of other factors such as the test location. The present paper includes the results of stationary performance tests of 751 mares between 2007 and 2010. The following traits were assessed: character, temperament, training usability, loose jumping, walk, trot, canter and rideability. A gradual increase in the mean value of the final test scores was observed: in 2007 the mean was x = 56.40 pts and in 2010 it was x = 57.24 pts. The final result was also determinedby such factoas the breeder and breed of the mares. Half-bred mares obtained the highest numberrs of pts for character ( x = 8.30 pts) and training usability ( x = 6.93 pts); they also obtained the highest total ( x = 56.85); differences between the means are statistically significant.

Słowa kluczowe:

mares, performance test, environmental factors

Albertsdottir E., Eriksson S., Sigurdsson A., Arnason T., 2011. Genetic analysis of breeding field test status in Icelandic horses. J. Anim. Breed. Genet. 128, 124–132.
Bagniewski T., 2005. Klacze w Myślęcinku. Koń Pol. 8, 28.
Kownacki M., 1991. Czy można lekceważyć ocenę wartości użytkowej klaczy? Prz. Hod. 5, 22–23.
Lewczuk D., 2008. The effect of the age on the 60-days performance test of young mares in Poland. Proceedings of the 59th Meeting of EAAP, Vilnius.
Nowicka-Posłuszna A., Kupiński K., Szwaczkowski T., 2006. Próby dzielności i wstępna ocena wartości użytkowej klaczy półkrwi w SK Racot. Prace i Mat. Zoot.16, 131–135.
Posta J., Kamlosi I, Mihok S., 2010. Genetic parameters of Hungarian sport horse. Mare performance tests. Anim. Sci. Pap. Rep., 28 (4), 373–380.
Thoren Hellsten E., Viklund A., Koenen E.P.C., Ricard A., Bruns E., Philipsson J., 2006. Review of genetic parameters estimated at stallion and young horse performance tests and their correlations with later results in dressage and show-jumping competition. Livest. Sci. 103, 1–12.
Willham R.L., 1980. Problems in estimation maternal effects. Livest. Sci. 7, 405–418.

Opublikowane
2012-12-31Anna Nowicka-Posłuszna 
Department of Horse Breeding University of Life Sciences in Poznań, Wołyńska 33
Małgorzata Włodarczyk 
Department of Horse Breeding University of Life Sciences in Poznań, Wołyńska 33Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora