Charakterystyka typów ozdobnych rzędów końskich sarmackich koczowników

Wojciech Litwińczuk

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubelski Oddział RegionalnyAbstrakt

The present paper focuses on the characteristics of ornamented caparisans from burials of Sarmatian nomads from the zone of steppes and forest-steppes situated between the Danube riverbasin
in the west and that of the Ural in the east, dating from the late 3 c. B.C. till the middle of 3 c.A.D. It appears advisable to distinguish five following types: Ionic- Bosphorian, Greek-Bactrian, Northern-Black Sea, zoomorphic and geometric. They may be identified as the actual traces of the cultural currents following in succession from the adjacent, strong political organisms to reach the Northern Black Sea steppes. It should be stated that the elements connected directly with their use (mouthpieces and saddles) were of minor importance in the process of caparisans’ development.


A n t h o n y D. W., B r o w n D. R.: The origins of horseback riding, Antiquity, 65, 246, 22–38, 1991.
B a g r i k o v G. I., S e n i g o v a T. N.: Otkrytie grobnic v Zapadnom Kazachstane ( II–IV i XIV vv.), Izvestija AN KazSSR, Serija obšestvennaja, 2, 71–89, Alma - Ata, 1968.
B e s p a l y j E. I.: Kurgan sarmatskogo vremeni u g. Azova, Sovetskaja Archeologija, 1, 175–191, 1992.
B e z u g l o v S.I.: Pozdnesarmatskoe pogrebenie znatnogo voina v stepnom podon’e, Sovetskaja Archeologija, 4, 103–115, 1988.
V. C a r n a p - B o r n h e i m C.: Zu „magischen” Schwertperlen und propellerförmigen Seitenstangen in kaiserzeitlichen Moorfunden, w: Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen den 1. und dem. 4. Jahrundert nach Christus, red. C v. Carnap-Bornheim., 371–381, Neumünster 2003.
G r a d o w s k i M.: Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984.
G r a d o w s k i M., Ż y g u l s k i Z. Jun.: Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2000.
G u g u e v V. K., B e z u g l o v S. I.: Vsadnieskoe pogrebenie pervych vekov našej ery iz kurgannogo nekropolja Kobjakova gorodiša na Donu, Sovetskaja Archeologija, 2, 164–175, 1990.
G u š i n a I. I.: Janokrakskij klad, Materialy i Issledovanija po Archeologii SSSR, t. 169, Drevnosti vostonoj Evropy, 43–51, Moskva – Leningrad 1969.
J a e n k o I. V.: Rannee sarmatskoe pogrebenie v bassejne Severnogo Donca, Kratkie soobšenija o dokladach i polevych issledovaniach Instituta archeologii AN SSSR, 89, 42–50, Moskva 1962.
K a r a s e v A. N.: Raskopki Neapolja Skifskovo, Kratkie soobšenija o dokladach i polevych issledovaniach Instituta istorii material’noj kul’tury AN SSSR, XXXVII, 161–172, Moskva 1951.
M a k s i m e n k o V. E., B e z u g l o v S. I.: Pozdnesarmatskie pogrebenija v kurganach na reke Bystroj, Sovetskaja Archeologija, 1, 183–192, 1987.
M i c h a ł e k A.: Wyprawy krzyżowe. Turcy, Warszawa 2001.
M o r d v i n c e v a V.: Sarmatische Phaleren, w: Archäologie in Eurasien, t. 11, Leidorf 2001.
Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998.
P r o c h o r o v a T. A., G u g u e v V. K.: Bogatoe sarmatskoe pogrebenie v kurgane 10 Kobjakovskogo mogil’nika, Sovetskaja Archeologija, 1, 142–161, 1992.
R a e v B. A.: Novoe pogrebenie s rimskim importom v Nižnem Podon’e, Sovetskaja Archeologija, 4, 201–211, 1979.
S k i p k i n A. S.: Pogrebal’nyj kompleks s uzdenym naborom iz Kotlubani i nekotorye voprosy etnieskoj istorii sarmatov, Sovetskaja Archeologija, 4, 172–181, 1989.
S m i r n o v A.S.: Raskopki tret’ego Balabinskogo mogil’nika, Archeologieskie otkrytija v 1975 g., 146, Moskva 1976.
S m i r n o v K. F.: Severskij kurgan, Moskva 1953.
S p i c y n A. A.: Falary Južnoj Rossiji, Izvestija (Imperatorskoj) archeologieskoj komissii, Sankt Petersburg, 29, 18–53, 1909.
Š i l o v V. P.: Zaporožskij kurgan (k voprosu o pogrebenijach aorsskoj znati), Sovetskaja Archeologija, z. 1, s. 178-192, 1983.
W a r r y J.: Armie świata antycznego, Warszawa 1995.
W o j n a R.: Wielki świat nomadów. Między Chinami i Europą, Warszawa 1983.
Z a s e c k a j a I. P.: Naznaenie vešej Fedulovskogo klada, Archeologieskij Sbornik Gosudarstvennovo Ermitaża, 7, 28–36, Leningrad 1965.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Wojciech Litwińczuk 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubelski Oddział RegionalnyLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.