PRAWA AUTORSKIE

Autor udziela Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie, reprezentowanemu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, niewyłącznej licencji na wydanie utworu drukiem oraz w formie elektronicznej, na wszystkich polach eksploatacji, także w otwartym dostępie (w tym na zasadach licencji Creative Commons).

Licencja jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji.

Udzielając licencji, autor pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych.

Artykuły publikowane od 2021 r. są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0, pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Każdy może kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać te artykuły w dowolnym celu, pod warunkiem podania autora i oryginalnego źródła.

Artykuły opublikowane przed 2021 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0, pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej. Autorzy podpisują oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.