RECENZENCI

Lista recenzentów 2023

dr Paulina Cholewińska (Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany)
dr hab. inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach)
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr n. farm. Agnieszka Michalak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. inż. Krzysztof Młynek, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach)
dr hab. inż. Piotr Sablik, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr n. med. Ewelina Soroka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. Małgorzata Świątkiewicz (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
dr hab. Artur Woźny (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)

 

Lista recenzentów 2022

dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Andrzej Gugołek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Iwona Janczarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab.Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr n. farm. Martyna Kasela (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. Anna Milczarek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr inż. Małgorzata Pawlos (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. inż. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr hab. inż. Krzysztof Augustyn Tereszkiewicz (Politechnika Rzeszowska)

Lista recenzentów 2019

dr hab. Mariusz Bogucki (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Mariusz Florek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Monika Greguła-Kania (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Grzegorz Grzywaczewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Mirosław Karpiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Henryk Krukowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Joanna Makulska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Anna Milczarek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Daria Murawska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Piotr Skałecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Grzegorz Żak (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)

Lista recenzentów 2017
dr inż. Katarzyna Andraszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Marek Babicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Wioletta Biel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Angelika Cieśla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Ewa Jastrzębska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Jarosław Łuszczyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Monika Michalczuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Miciński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr inż. Michał Milerski (Institute of Animal Science in Prague)
dr Anna Nowicka-Posłuszna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Jolanta Oprządek (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
dr hab. Jarosława Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr inż. Marek Sady (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Sawa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
dr hab. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Maria Stanek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Nina Strzałkowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
dr hab. Katarzyna Śmiecińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Grzegorz Tomczyk (PIW–PIB Puławy)
dr hab. Jadwiga Topczewska (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Aleksandra Wilczyńska (Akademia Morska w Gdyni)
prof. dr hab. Piotr Zapletal (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Agata Znamirowska (Uniwersytet Rzeszowski)