Charakterystyka roślin z rodzaju Paeonia L. w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Część I. Fazy fenologiczne

ELŻBIETA POGROSZEWSKA

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

JERZY HETMAN

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

MONIKA PONIEWOZIK

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

BOŻENA DENISOW

Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

KRYSTYNA RYSIAK

Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin


Abstrakt

W latach 2001–2003 na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie oceniono 9 gatunków piwonii rosnących w 4 działach Ogrodu. Określono fazy fenologiczne roślin notując daty: rozpoczęcia wegetacji, rozwinięcia liści, początku, pełni i końca kwitnienia, zakończenia wegetacji. Dodatnie temperatury zimą 2001 i 2002 r. spowodowały wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji. Mrozy w styczniu i lutym 2003 r. doprowadziły do uszkodzeń piwonii krzewiastych, przez co rośliny później rozpoczynały wegetację i znacznie słabiej kwitły. W połowie maja, kiedy panowała wysoka temperatura, następowało lawinowe kwitnienie piwonii, które trwało do końca miesiąca, a niekiedy nawet do pierwszych dni czerwca. Najdłuższym okresem kwitnienia cechowały się P. delavayi (16–20 dni) oraz P. veitchii var. veitchii (15–21 dni). Ciepłe i suche lato sprzyjało wczesnemu zakończeniu wegetacji. Jako pierwsza, w 3 dekadzie lipca, wegetację kończyła P. tenuifolia. Najdłuższym okresem wegetacji charakteryzowała się P. mlokosewitschii. Piwonie, długowieczne byliny o dużej wartości dekoracyjnej, szczególnie w okresie kwitnienia zasługują na większe wykorzystanie w terenach zieleni.

Słowa kluczowe:

piwonia, fazy fenologiczne, kwitnienie

Barzilay A., Zemah H., Kamenetsky R., 2002. Annual life cycle and floral development of ‘Sarah Bernhardt’ peony in Israel. HortScience 37 (2), 300–303.

Chen F., Zhili S., Xiaoging Z., Dezhong Ch., Juan Y., Weizhong S., Zhiming Z., Fufei Ch., 2004. Flowering time of chinese tree peony cultivars. J. Northeast For. Univ. 33 (6), 55–61.

Czekalski M., 2006. Wzrost i kwitnienie piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora L.) w pierwszym i drugim roku po podziale i przesadzeniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 105–112.

Czekalski M., 2009. Piwonie krzewiaste – propozycja dla szkółkarstwa. XIII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”. Skierniewice, 3–4 marca 2009 r., 5–14.

Dapkūnienė S., Varkulevičienė J., Stankevičienė A., Motiejūnaitė O., 2007. Research on morphological and decorative traits of peony originated in Kaunas Botanical Garden. Sodinink. daržinink. 26, 217–225.

Dąbrowska K., Franczak-Być M., Jarocka M., 2000. Ogród Botaniczny UMCS przewodnik fenologiczny. Wyd. UMCS Lublin, ss. 172.

Denisow B., Wrzesień M., 2015. The habitat effect on the diversity of pollen resources in several Campanula spp. – an implication for pollinator conservation. J. Apicult. Res. 54 (1), 62–71.

Erhardt W., Götz E., Bödeker N., Seybold S., 2014. Zander. Handwörterbuch der Pflanzennamen. Wyd. Ulmer, ss. 903.

Grabowska B., Kubala T., 2011. Piwonie. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, ss. 220.

Hetman J., Pogroszewska E., 1996. Porównanie kwitnienia polskich odmian piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora) w nieogrzewanym tunelu foliowym i w polu. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 197 (39), 87–98.

Kai-Qing L.I.U., 2008. Observation on the flowering characteristics of Paeonia delavayi. J. Anhui Agric. Sci. 14, 081.

Kluza M., Zientarska A., 1999. Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków drzew i krzewów z rodziny Celastraceae i Rosaceae introdukowanych w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rocz. AR Pozn. 309, Botanika 1, 31–54.

Łukasiewicz A., 1966. Uwagi o przedwczesnej zimie w roku 1965 i przebiegu końcowych faz rozwoju u niektórych gatunków roślin na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. Wiad. Bot. 10 (2), 123–126.

Łukasiewicz A., 1967. Uwagi o gatunkach wskaźnikowych dla wyznaczania fenologicznych pór roku. Wiad. Bot. 11 (2), 129-135.

Łukasiewicz A., 1989a. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania. Cz. I. Wiad. Bot. 33 (2), 21–32.

Łukasiewicz A., 1989b. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania. Cz. II. Wiad. Bot. 33 (2), 33–52.

Pogroszewska E., Nazarewicz B., 1996. Ocena wartości dekoracyjnej wybranych gatunków bylin ogrodowych. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja, Sesja Nauk., Polskie ogrodnictwo w obliczu integracji z Unią Europejską, Kraków, 15–16 września 1998. 57, 753–749.

Radziul E., 2012. Wśród kwiatów. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, ss. 389.

Varkulevičienė J., Baškienė Ž. 2012. Breeding of Lithuanian species of Paeonia lactiflora Pall. in Kaunas Botanical garden. Biomedicinos Mokslaj. Botanica, 4 (37), 226–230.

Varkulevičienë J., Mikaliŭnatiër., Malciŭtë A., 2013. Cultivation of Lithuanian cultivars and hybrids of peonies in Kaunas Botanical Garden. The sixth international scientific conference Rural Development 6 (2), 262–267.
Pobierz

Opublikowane
2017-03-28ELŻBIETA POGROSZEWSKA 
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
JERZY HETMAN 
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
MONIKA PONIEWOZIK 
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
BOŻENA DENISOW 
Katedra Botaniki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
KRYSTYNA RYSIAK 
Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3, 20-810 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora