Potencjalne zmniejszenie plonu ogórka w uprawie polowej na terenie Polski powodowane niedoborami opadów atmosferycznych

Robert Kalbarczyk

Abstrakt

Celem pracy było określenie potencjalnego zmniejszenia plonu ogórka w uprawie polowej odmian konserwowych, spowodowanego niedoborami opadów atmosferycznych i częstością ich występowania oraz czasowa i przestrzenna charakterystyka niedoboru opadów na terenie Polski. Najsilniejszy związek między ogólnym i handlowym plonem ogórka odmian konserwowych w warunkach optymalnej agrotechniki a niedoborami opadów udowodniono w okresie od
początku do końca zbioru. Niedobory opadów w okresie największego zapotrzebowania ogórka na wodę mogą powodować zmniejszenie plonu przeważnie od 3 do 12%, największe w środkowozachodniej Polsce. W okresie od początku do końca zbioru ogórka niedobory opadów występowały najczęściej w środkowozachodniej Polsce (nawet co drugi rok), najrzadziej zaś – na południowym wschodzie (raz na dziesięć lat). Średnia suma opadów atmosferycznych w Polsce w okresie krytycznym w latach 1965–2004 wynosiła 100 mm i wahała się od 90 mm na środkowym zachodzie oraz na Nizinie Mazowieckiej i Nizinie Szczecińskiej do 130 mm na południowym wschodzie.

Słowa kluczowe:

ogórek, zmniejszenie plonu, niedobory opadów.

Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Robert Kalbarczyk Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)