Wpływ zastosowania preparatu Calcorium Liquide na wielkość i jakoś plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum ssp. tuberosum)

Aneta Stawiarz

Gospodarstwo Rolne „Aneta i Krzysztof Stawiarz”, Żurawniki 35, 27-540 Lipnik

Robert Gruszecki

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Celem badań było określenie wpływu preparatu Calcorium Liquide na wielkość i jakość plonu trzech odmian pietruszki korzeniowej: ‘Vistula’, ‘Kinga’, ‘Sonata’. Doświadczenie zostało założone w miejscowości Żurawniki, gmina Lipnik, województwo świętokrzyskie. Preparat zastosowano na rośliny pietruszki korzeniowej w fazie 8–9 liści właściwych, w dawce 1,5 l · ha¹. Zastosowanie preparatu spowodowało uzyskanie większej liczby roślin w czasie zbioru, większego plonu ogólnego liści i korzeni, plonu handlowego oraz zwiększenie udziału plonu handlowego w ogólnym. Preparat Calcorium Liquide przyczynił się do zwiększenia udziału korzeni o średnicy 21–30 i 31–60 mm, a zmniejszenia udziału korzeni zarówno o większej, jak i mniejszej średnicy. Plon niehandlowy korzeni roślin traktowanych Calcorium Liquide był mniejszy, głównie na skutek zmniejszenia plonu korzeni rozwidlonych i bardzo dużych (>70 mm średnicy). Na plon korzeni z objawami chorobowymi, spękanych uszkodzonych przez szkodniki i małych (<20 mm średnicy) Calcorium Liquide nie miał istotnego wpływu. U roślin badanych odmian zastosowanie Calcorium Liquide wpłynęło w różny sposób na plon ogólny liści i korzeni, strukturę plonu ogólnego i handlowego oraz plon niehandlowy (korzenie rozwidlone, korzenie z objawami chorobowymi oraz spękane i małe).

Słowa kluczowe:

struktura plonu, plon niehandlowy, aminokwasy

Pobierz

Opublikowane
2016-03-30Aneta Stawiarz 
Gospodarstwo Rolne „Aneta i Krzysztof Stawiarz”, Żurawniki 35, 27-540 Lipnik
Robert Gruszecki 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>