Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Prof. dr Włodzimierz Gustaw Zinkiewicz 1904–1972

Józef Kołodziej
Abstrakt

Prof. dr Włodzimierz Gustaw Zinkiewicz
Nauczyciel, wychowawca młodzieży akademickiej, ceniony meteorolog, klimatolog i agrometeorolog polski, organizator i pierwszy kierownik Katedry Meteorologii Wydziału Rolniczego Wyszej Szkoły Rolniczej w Lublinie


Pobierz

Opublikowane
01-06-2007Józef Kołodziej Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora