Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie odmian pszenicy ozimej w warunkach Dolnego Śląska

Ryszard Weber

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice

Dariusz Zalewski

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, PolandAbstrakt

Eight cultivars of winter wheat were evaluated in post-registration trials in Lower Silesia. The trials were conducted at six sites (Jelcz-Laskowice, Kro cina, Kobierzyce, Tarnów,

Tomaszów Bolesławiecki, Zybiszów). The recently registered cultivars: Kobra, Jawa, Mewa, Sakwa, Kris, Soraja, Zyta, Korweta, were grown at two variants of cultivation: standard and intensive. The intensive variant, in comparison with the standard one, differed by a 40kg/ha higher level of nitrogen fertilisation, application of anti-lodging chemicals, foliar feeding of plants with microelements and complete control of fungal diseases. Statistical analysis was carried out according to computer program Sergen 3. In both the intensive and standard variants, the cultivars Kobra, Jawa, Soraja and Kris showed higher yields than the remaining ones. The high stability of Jawa in the standard and Kobra in the intensive variant indicates that this genotype should be recommended for cultivation in Lower Silesia.

The intensive variant promotes high yields in the cultivars, particularly on soils of very good and good wheat complexes. Considerable differences in yields in some of the localities suggest the need of testing new varieties in many environments, because of the significant genotype x environment interaction.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Ryszard Weber 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Dariusz Zalewski 
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora