Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ sposobu uprawy roli i przedplonu na zachwaszczenie pszenicy ozimej

Ryszard Weber

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy; Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice

Borys Hryńczuk

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy; Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-LaskowiceAbstrakt

Weed infestation of winter wheat was investigated in the direct sowing, conventional and simplified tillage system conditions during 2000–2002 period. Winter wheat grew after oat and spring wheat, which were cultivated under three different tillage systems. Two-year minimum tillage with an amount of crop residue caused heavier weed infestation than conventional tillage and direct sowing. Additionally, no difference was found in the percentage share of weed species under the conventional and zero-tillage system. Distinct differences in the composition of weed species under particular tillage-systems resulted from the random choice of fields for forecrop during the tested three-year period.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Ryszard Weber 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy; Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Borys Hryńczuk 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy; Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-LaskowiceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora