Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena przydatności Lolium perenne L. do mieszanek pastwiskowych na gleby torfowo-murszowe

Ryszard Baryła

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolandAbstrakt

Studies aiming to evaluate the usefulness of Lolium perenne (Polish cultivars – Anna, Arka, Maja, Rela, Solen, line SZD-291 and Dutch ones – Baristra, Barlano, Barezane) for pasture mixtures applied on peat-mursh soils were performed in 1996–2004. The above cultivars constituted a 35% share in mixtures whose other components were: Trifolium repens (35%), Phleum pratense (20%) and Dactylis glomerata (10%). The mixture without Lolium perenne was a control. The pasture sward was annually (1997–2004) fertilized at following rates: N – 40, P – 35 and K – 100 kg ha-1 and grazed 4 or 5 times per grazing season by Limuse breed cattle. Mean yields of absolutely dry pasture sward within 8-year performance period ranged from 8.15 (control mixture) to 9.15 t ha-1 (mixture with Rela cv. share) and significant differentiation was found only between these yields. Mixtures with Lolium perenne cultivars did not differ with the achieved yields values. Lolium perenne and Trifolium repens dominated in the pasture sward. The share of Lolium perenne was much reduced in the sward after the frosty winter 2002/2003 and the share of the first cut was decreased to the level of about 1–24% (depending on the cultivar). Their gradual regeneration was observed in subsequent cuts.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Ryszard Baryła 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora