Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Aktywność przeciwutleniająca kwasów fenolowych jęczmienia jarego

Ewa Makarska

Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin, Poland

Monika Michalak

Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin, PolandAbstrakt

The grains of three cultivars of spring barley (Rodos, Rambo, Start) were examined. In these grains phenolic acids were identified and their content – ferulic, vanillic, p-cumaric and caffeic – was determinated too. The antioxidant properites of phenolic acids were examined using free radical scavenging method against stable 2.2-diphenyl-1-pikrylhydrazyl radical (DPPH). Antiradical efficiency of phenolic acids depended on time of reaction and genotype properties. Results of phenolic acids content in the studied cultivars grains correlated with their extracts activity. Kernels of Start and Rodos cv. with higher content of pherulic, p-coumaric and caffeic acids were also characterized by higher antioxidant activity as compared to Rambo cv.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Ewa Makarska 
Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin, Poland
Monika Michalak 
Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora