Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Egzogenne regulatory wzrostu w uprawie ziemniaka

Maria Mikos-Bielak

Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin, PolandAbstrakt

The potential possibilities of potato crop planning are stated by specialists to be 75–80 t ha-1. However, potato cultivation on light soil of rye complex (exposed to many stressful factors which make accomplishment of physiological processes on the level of potential possibilities of this species impossible and as a result potato crop)1 does not exceed 20 t ha-1 in Poland. The underestimated factors enabling more effective exploitation of the production potential of this plant are its exogenous growth regulators which are rearely used. Growth and development regulation can be used in different stages of potato production and storage. This paper is a review of the own and other authors’ research, whose subject are effects obtained by the use of growth regulators in potato cultivation. It was shown that the active substances belonging to various groups of compounds affecting the metabolic processes in plants not only increase the crops but also modify their chemical composition and even the shape of bulbs in accordance with the processing industry requirements. During growth they immunize plants against low temperatures, drought and diseases. During bulb storage they prevent premature germination.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Maria Mikos-Bielak 
Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora