Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena niektórych gatunków Silphium jako surowców inulinowych

Radosław KowalskiJanusz Wierciński

Abstrakt

The aim of the present paper was quantitative evaluation of inulin occurring in rhizomes and roots of Silphium perfoliatum L., Silphiu m trifoliatum L. and Silphium integrifolium Michx. (Asteraceae). It was found that all studied underground organs contained inulin. It was proven that rhizomes of Silphium trifoliatum L. contained the highest amount of inulin (up to about 38% DM). Moreover, the experiment revealed that the percentage content of fructose in Silphium inulin amounted from 71% to 94%.


Pobierz


Opublikowane
24-03-2004Radosław Kowalski 
Janusz Wierciński Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora