Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej – ocena morfometryczna makroporów

Anna Słowińska-JurkiewiczBeata KołodziejMaja Bryk

Abstrakt

A morphometrical analysis was made of soil lessivé surface layer (0–8 cm) after different cultivation treatments and in changeable weather conditions. The basic parameters were discussed (macroporosity, i.e. the relative area of pore cross-sections, quantity, mean pore crosssection size characteristic of macropores sized above 42 μm). It was found out that macroporosity is the factor which can best describe changes in the soil structure caused by different external conditions. The other parameters allow for a deeper analysis of soil structure changeability. The structure of the surface layer of the tested soil lessivé developed from silt showed low stability and high susceptibility to compaction by rain.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Anna Słowińska-Jurkiewicz 
Beata Kołodziej 
Maja Bryk Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora