Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wykorzystanie wskaźnika wydłużenia porów do oceny struktury gleby płowej poddanej zróżnicowanym zabiegom agrotechnicznym

Beata KołodziejMaja BrykAnna Słowińska-Jurkiewicz

Abstrakt

The present paper aimed at a definition of the pore cross-sections elongation index in soil lessivé (0–8 cm layer) under onion field after different cultivation treatments and in changeable weather conditions. The measurements were taken using binary images of opaque soil blocks surfaces sized 75.0 mm × 65.0 mm. Considering difficulty in shape classification of smaller pores for the shape analysis the pores sections with the surfaces of at least 100 pix2 were chosen, which corresponds to 0.179 mm2. The following groups of pore cross-sections were defined according to elongation index: circular 0–0.1, elliptical 0.11–0.5 and elongated > 0.51. It was stated that elongated pores dominated in each tested state of soil, regardless of differentiation of external factors. Circular pores had a little percentage in total numbers of pores. The lowest values of numbers of all pores were observed in soil samples after passage of tractor during fertilization and a month after tractor pressure and onion removal.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Beata Kołodziej 
Maja Bryk 
Anna Słowińska-Jurkiewicz Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora