Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie

Maja BrykAnna Słowińska-JurkiewiczBeata Kołodziej

Abstrakt

The paper aimed at a description of the direction of pore cross-sections in soil lessivé after different treatments during onion cultivation in the growing season and in changeable weather conditions. The measurements were taken on the basis of opaque soil blocks using computer assisted image analysis. For the statistical evaluation of the results the statistics of two-dimensional vectorial data (circular statistics) was used. In order to compare soil states the Pearson compatibility test χ2 was carried out. The results showed that the applied methods of the vectorial data statistics made it possible to define the distribution type of pore cross-sections considering their direction. The measurements proved that the applied cultivation treatments led to the soil material homogenisation, which was supported by a generally random pore cross-sections’ orientation. The tested soil in most cases showed an isotropic pore distribution. The observed anisotropy resulted mainly from the compaction and intensive or long-lasting rainfall.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Maja Bryk 
Anna Słowińska-Jurkiewicz 
Beata Kołodziej Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora