Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia azotem na plon i niektóre parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej rosnącej w warunkach niedoboru wody w podłożu

Anna KocońAlicja Sułek

Abstrakt

The effect of differentiated nitrogen fertilization on the yield and chosen grain quality parameters of selected spring wheat cultivars: Napola, Jasna and Kosma, growing under water deficit condition was studied. The experiment was conducted in a greenhouse in 2002–2003, in Mitscherlich pots containing 6.5 kg of soil with differentiated (from the shooting phase) moisture level (40 or 60% of full water capacity). The following doses of N were applied: 0.6, 1.2, 2.4 g/pot. Plants were harvested at full ripeness. It was shown that water deficiency in soil decreased the grain yield of all varieties in comparison with the control ones (optimum water condition). In the water deficit conditions in the subsoil the best yielding variety was Kosma, independently of nitrogen fertilization. All wheat varieties reacted favourably to the increase of N rate. The grain yield, protein and gluten content increased the together with the increase of N rate applied to the soil. Water deficit favourably affected grain quality parameters of the examined varieties in comparison to objects with a higher moisture level.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Anna Kocoń 
Alicja Sułek Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora