Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ uproszczeń w uprawie roli na zmienność plonowania i komponentów plonu kilku odmian pszenicy ozimej

Ryszard WeberBorys Hryńczuk

Abstrakt

In the years 2000–2002 the effect of conventional tillage, simplified tillage and direct sowing on the yields of seven winter wheat cultivars was tested. The study was carried out after two forecrops – oats and spring wheat. Experiments were set in randomized subblocks design with four replications. Tillage simplifications introduced after cereal forecrops were found to decrease the yields of wheat cultivars. Out of cereal forecrops the cultivars characterized by higher yielding in plough cultivation tended to give higher yields also in simplified tillage variants. Differentiated partial coefficients of yield components in multiple regression equations point to a variable reaction of wheat cultivars to simplified tillage. At periodical precipitation deficits the number of ears per square meter as well as the weight and number of grains in an ear appeared to exert the greatest influence on the yields of cultivars.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Ryszard Weber 
Borys Hryńczuk Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora