Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ symulowanych kwaśnych opadów na aktywność mikrobiologiczną gleby

Stefania Jezierska-TysKlaudia Świca

Abstrakt

The experiment was set on lessive soil developed from heavy loamy sand. The aim of the study was to evaluate the effect of 500 kg S ha-1 year-1 dose on intensification of respiration activity, intensification of amonification and nitrification processes in soil. The soil was amended
with liquid manure (120 m3 ha-1 year-1) before acid rainfall dose application. Nitrification process was inhibited by acidic rainfall but stimulated by liquid manure fertilization. Sulphating and liquid manure applied stimulated the respiration activity and intensification of amonification processes.


Pobierz

Opublikowane
08-06-2020Stefania Jezierska-Tys 
Klaudia Świca Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora