Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zachwaszczenie soi w zależności od odmiany i rozstawy rzędów w warunkach uprawy metodą ekologiczną i konwencjonalną

Dorota Gawęda

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0001-7252-4725

Piotr Andrzej Kopcewicz

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-5315-4594


Abstrakt

An experiment in growing soybean was conducted at the Czesławice Experimental Farm, belonging to the University of Life Sciences in Lublin, over the period 2018–2020. Three experimental factors were included in this study: cultivation method (conventional and organic), soybean cultivar (Aldana and Merlin), and row spacing (22.5 cm and 35 cm). The species composition, number, and air-dry weight of weeds were evaluated. The Shannon-Wiener diversity index (H’) and the Simpson dominance index (SI) were also calculated for the weed community in the soybean crop. Compared to conventional farming, organic cultivation significantly increased the number and dry weight of weeds as well as the numbers of the dominant species Echinochloa crus-galli. A significantly higher number and dry weight of weeds were found in the cv. Aldana crop than in the case of Merlin. In comparison with narrow-row cultivation, sowing soybean at the wider row spacing resulted in a greater number of weeds, in particular of the species Echinochloa crus-galli. Interrow width in the soybean crop did not cause differences in weed dry weight. The experimental factors slightly modified the Shannon-Wiener (H’) and Simpson (SI) indices.

Słowa kluczowe:

soybean, weed infestation in crops, organic and conventional methods, row spacing, cultivar

Abbasi Surki A., Sharifzade F., Tavakkol Afshari R., Majnoun Hosseini N., Gazor, H.R., 2010. Optimization of processing parameters of soybean seeds dried in a constant-bed dryer using re-sponse surface methodology. J. Agric. Sci. Technol. 12(4), 409–423.

Adigun J.A., Adeyemi O.R., Daramola O.S., Olorunmaiye P.M., 2020. Response of cowpea to inter-row spacing and weed competition. Agric. Trop. Subtrop. 53(2), 73–79. https://doi.org/10.2478/ats-2020-0008 DOI: https://doi.org/10.2478/ats-2020-0008

Chojnacka S., Haliniarz M., 2020. Wpływ preparatów biologicznych na plonowanie, zachwaszcze-nie i jakość ziarna pszenicy orkisz. Agron. Sci. 75(4), 63–74. http://doi.org/10.24326/ as.2020.4.5 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2020.4.5

Cox W.J., Hanchar J.J., Cherney J., 2018. Agronomic and economic performance of maize, soy-bean, and wheat in different rotations during the transition to an organic cropping system. Agronomy 8(9), 192. https://doi.org/10.3390/agronomy8090192 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy8090192

Daramola O.S., Adeyemi O.R., Adigun J.A., Adejuyigbe C.O., 2020. Weed interference and control in soybean as affected by row spacing in the transition of south west Nigeria. J. Crop. Improv. 34(1), 103–121. https://doi.org/10.1080/15427528.2019.1674759 DOI: https://doi.org/10.1080/15427528.2019.1674759

Daramola O.S., Adeyemi O.R., Adigun J.A., Adejuyigbe C.O., 2022. Influence of row spacing and weed control methods on weed population dynamics in soybean (Glycine max L.). Int. J. Pest Manag. 68(1), 43–58. https://doi.org/10.1080/09670874.2020.1795300 DOI: https://doi.org/10.1080/09670874.2020.1795300

Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Ratajczak K., Sulewska H., Agnieszka Pszczółkow-ska A., Kocira A., 2020. Influence of farming system on weed infestation and on productivity of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.). Agriculture 10(10), 459. https://doi.org/10.3390/agriculture10100459 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture10100459

Filoda G., Mrówczyński M. (red.), 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji soi dla dorad-ców. Wyd. IOR-PIB w Poznaniu, 7–9.

Gawęda D., Cierpiała R., Harasim E., Wesołowski M., Bujak K., 2015. Weed infestation of soybean (Glycine max L. Merr.) under different tillage systems. Acta Agrobot. 68(1), 53–58. https://doi.org/10.5586/aa.2015.005 DOI: https://doi.org/10.5586/aa.2015.005

Gawęda D., Haliniarz M., Bronowicka-Mielniczuk U., Łukasz J., 2020. Weed infestation and health of the soybean crop depending on cropping system and tillage system. Agriculture 10(6), 208. https://doi.org/10.3390/agriculture10060208 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture10060208

Hutianskyi R., Popov S., Zuza V., Kuzmenko N., 2021. Dependence of soybean weed infestation on growing conditions in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Quarant. Plant Protect. 2, 36–41. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.2.36-41 DOI: https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.2.36-41

Kraska P., Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Staniak M., Różyło K., Rusecki H., 2020. Sup-porting crop and different row spacing as factors influencing weed infestation in lentil crop and seed yield under organic farming conditions. Agronomy 10(1), 9. https://doi.org/10.3390/agronomy10010009 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10010009

Lacko-Bartošova M., Krošlák M.I., 2001. Weed infestation in different farming systems. J. Cent. Eur. Agric. 2(3–4), 173–182.

Marín C., 2021. Spatial and density-dependent multilevel selection on weed-infested maize. Genet. Resour. Crop Evol. 68, 885–897. https://doi.org/10.1007/s10722-020-01031-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-020-01031-1

Poudel D.D., Horwath W.R., Lanini W.T., Temple S.R., van Bruggen A.H.C., 2002. Comparison of soil N availability and leaching potential, crop yields and weeds in organic, low-input and con-ventional farming systems in northern California. Agric. Ecosyst. Environ. 90(2), 125–137. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00196-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00196-7

Praczyk T. (red.), 2017. Instrukcja uprawy soi. Wyd. IOR-PIB w Poznaniu, 4–6.

Różyło K., Pałys E., 2011. Influence of crop rotation and row spacing on weed infestation of winter rape grown on rendzina soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(1), 57–64.

Różyło K., Pałys E., 2014. Impact of plant density on the canopy area index and weed infestation depending on different cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg.). Ann. UMCS. Sect. E 69(2), 44–55. DOI: https://doi.org/10.24326/as.2014.2.5

Sebayang H.T., Rifai A.P., 2018. The effect of soil tillage system and weeding time on the growth of weed and yield of soybean (Glycine max (L.) Merril). J. Degrad. Min. Land Manag. 5(3), 1237–1243. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2018.053.1237 DOI: https://doi.org/10.15243/jdmlm.2018.053.1237

Sebayang H.T., Fatimah S., 2019. The effect of tillage systems and dosages of cow manure on weed and soybeans yield (Glycine max, Merrill). J. Degrade. Min. Land Manage. 7(1), 1959–1963. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2019.071.1959 DOI: https://doi.org/10.15243/jdmlm.2019.071.1959

Shannon C.E., 1948. A mathematical theory of communications. Bell Syst. Tech. J. 27, 379–423, 623–656. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x

Shawon S.D., Islam M.N., Biswas M., Sarker S., 2018. Competitiveness of Aus rice varieties against weed infestation. J. Sylhet Agril. Univ. 5(1), 7–14.

Simpson E.H., 1949. Measurement of diversity. Nature, 163, 668. DOI: https://doi.org/10.1038/163688a0

Staniak M., Księżak J., Bojarszczuk J., 2011. Zachwaszczenie kukurydzy w ekologicznym systemie uprawy. J. Res. Appl. Agric. Engineer., 56(4), 123–128.

Strażyński P., Kardasz P., Mrówczyński M. (red.), 2020. Metodyka integrowanej ochrony soi dla doradców. Wyd. IOR-PIB w Poznaniu, 41–50.

Vincent-Caboud L., Vereecke L., Silva E., Peigné J., 2019. Cover crop effectiveness varies in cover crop-based rotational tillage organic soybean systems depending on species and environment. Agronomy 9(6), 319. https://doi.org/10.3390/agronomy9060319 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9060319


Opublikowane
09-06-2023Dorota Gawęda 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0001-7252-4725
Piotr Andrzej Kopcewicz 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-5315-4594Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora